ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (2022): กันยายน - ธันวาคม 2565

					ดู ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (2022): กันยายน - ธันวาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-12-22

ฉบับเต็ม

ปกวารสาร

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

บทความวิชาการ

บทความวิจัย