วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม

ISSN 1513-5217 (Print)

ISSN 2651-2181 (Online)

Vol. 21 No. 2 (2020): May - August

Published: 2020-08-31

Effect of Kangaroo Care in Preterm Infants on Breast Milk Volume

Tipawan Daramas, Jariya Wittayasooporn, Chalinda Khamsripon

120-128

Assessment of the Master of Nursing Science Program In Nursing Administration, Improvement Version, AD 2013

Puangtip Chaiphibalsarisdi, Maleewan Lertsakornsiri, Laiad Jamjan, Suwannee Laoopugsin, Suwanna Anusanti, Dares Chusri

129-139

An An Evaluation of Competency in Rational Drug Use of Nursing Graduates

Sukjai Charoensuk, Ladda Leungratanamart, Tutiyarat Reunreang, Kamolrat Turner, Suntharawadee Theinpichet

158-168

The Effectiveness of Earthquake Preparation Program by Nurses in Elementary School in Chiangrai’s Risk Area: Pilot Study

Panjapa Sookkoe, Varunyupa Roykulcharoen, Kruewan Sriyarat, Pilailak Rojanaprasert, Suwith Kosuwan, Krichpet Petcharaburanin

169-180

Effect of S SMILE Instructional Model based on Contemplative Education for Enhancing Nursing Student’s 5 Skills subject to Thai Qualifications Frame Work for Higher Education

Cathareeya Rattanawumol, Chommanard Wannapornsiri , Manika Petcharat, Thidarat Khamboon, Chaowanee Longchoopol, Kamonroj Wongchanhan, Jirarat Ruetrakul

262-272

The Development of Fall Prevention Model of The Elderly through Community Participation

Wichuda Klinhom, Nongpimol Nimit-arnun, Jeuajan Wattakiecharoen , Chonlathip Thipkaew

389-399

A Development of Personalized Care Model to Prevent Falling for Patients with Impaired Mobility Receiving Rehabilitation in the Hospital

Siriluck Kullawaniteewat, Patcharin Sorachaimetha, Srisuda Chiarat, Radiwan Kittichaised, Matanee Radabutr, Saranit Boonprasop

422-433

Leadership and Work Engagement of staff nurses: A Systematic Review

Chutikarn Buchakun, Phechnoy Singchungchai , Kannikar Chatdokmaiprai

453-463

View All Issues

The Journal of the Royal Thai Army Nurses is a scholarly research journal focused on the nursing profession, nursing education, and health promotion. JRTAN contains scholarly articles, articles featuring research on various topics, special articles, and the president’s messages. JRTAN is published in three volumes annually with each containing a variety of current nursing knowledge. The first volume is published between January and April, the second published between May and August, and the third published between September and December.

บรรณาธิการ : พันเอกหญิง ผศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

Chief Editor : Colonel Asist. Prof. Dr. Saisamorn Chaleoykitti