เปิดรับบทความลงตีพิมพ์ใน วารสารพยาบาลทหารบก

01-06-2021

วารสารพยาบาลทหารบก (Journal of The Royal Thai Army Nurses) เริ่มเปิดรับบทความวิจัยและวิชาการอีกครั้งตั้งแต่ วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564  เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อรับการตีพิมพ์ในวารสารฯ ได้ในในสาขาด้านการพยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ส่งบทความจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งและการประเมิน และ จัดทำรูปแบบบทความของวารสารฯ ดูเพิ่มในหน้าเกี่ยวกับคำแนะนำผู้แต่ง  หรือ รายละเอียดการส่งบทความ