วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม

ISSN 1513-5217 (Print)

ISSN 2651-2181 (Online)

เปิดรับบทความลงตีพิมพ์ใน วารสารพยาบาลทหารบก

2021-06-01

วารสารพยาบาลทหารบก (Journal of The Royal Thai Army Nurses) เริ่มเปิดรับบทความวิจัยและวิชาการอีกครั้งตั้งแต่ วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564  เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อรับการตีพิมพ์ในวารสารฯ ได้ในในสาขาด้านการพยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ส่งบทความจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งและการประเมิน และ จัดทำรูปแบบบทความของวารสารฯ ดูเพิ่มในหน้าเกี่ยวกับ รายละเอียดการส่งบทความ

Vol. 22 No. 1 (2021): January - April

Published: 2021-04-26

Stroke in Older People and Guidelines for Strengthening Caregivers

Noppawan Doungchan, Porntip Sinprasert, Wipada Throngthieng, Ausanee Wanchai, Chayuttra Sutthilak, Sumet Banlengchit

20-28

Nurses’ Roles in Caring Children with Febrile Convulsion

Chakkrich Pidjadee, Muntanavadee Maytapattana, Natthanya Prasitsart

29-37

Concept of Contracted Unit of Primary Care Development : Role of Nursing College in Health System for Local Development

Thinnakorn Buachu, Nutkawee Sirirat, Prapaporn Muangkaew, Napattamon Noimorkunladech, Paphadar Chomphunit

47-55

Nurses’ Role in Home Care for Older People with Sarcopenia

Sichon Tongma, Nonglak Klinpudtan, Siriporn Sawangchit, Jutarat Bandansin, Werayuth Srithumsuk

65-73

Driving The Operation of the Nurse Collaboration Center in COVID-19 Outbreak

Teeraporn Sathira-Angkura, Silima Leelawong, Attaya Amonprompukdee, Uraiporn Janta-Um-Mou

83-91

Nurses’ Role in Newborn Development Focused on Family Centered-Care in NICU

Atcharawadee Sriyasak, Tawin Sumkong, Varunee Ket-in, Bussarin Arayathanitkul, Suari Lamtrakul

101-109

The Journey to Professional Leadership: A Case study of Major General Khun Ying Asanee Saovapap

Naiyana Wongsaita, Anchalee Rerksngarm, Pimpan Silpasuwan, Salee Kliangklao, Branom Rodcumdee, Pimol Panwilai, Monthira Udchumpisai, Woraporn Poopongpan

118-127

Social Support and Intimate Partner Violence as Predictors of Insomnia among Thai Women

Muntaha Alibrahim, Patricia Vermeersch, Yafen Wang, Ratchneewan Ross

128-137

The Perception of Needs in End Stage Renal Disease Patients and Caregivers for Palliative care: Phenomenological Study

Jintana Artsanthia, Mayura Noppornpun, Sayfon Mungsungnen, Parichat Teeradetchachart, Saychol Amaridchatchawan

244-253

The Quality of Working Life of Newly Graduated Nurses

Punyanut Phimchaisai, Muntana Taewaphokinkul, Rungaroon Pumcharoen

254-263

Confirmatory Factor Analysis of Health Promoting Behavior of Pregnant Women among Migrant Workers

Kanjana Srisawad, Ekkasit Aksorn, Pathanin Sangaroon, Panee Sitakalin

361-369

View All Issues

The Journal of the Royal Thai Army Nurses is a scholarly research journal focused on the nursing profession, nursing education, and health promotion. JRTAN contains scholarly articles, articles featuring research on various topics, special articles, and the president’s messages. JRTAN is published in three volumes annually with each containing a variety of current nursing knowledge. The first volume is published between January and April, the second published between May and August, and the third published between September and December.

บรรณาธิการ : พันเอกหญิง ผศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

Chief Editor : Colonel Asist. Prof. Dr. Saisamorn Chaleoykitti