วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 13 พร้อมกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือที่เรียกว่า COVID-19 ที่ยังคงยืดเยื้อมาตั้งแต่ ธันวาคม 2562 จากการพบผู้ป่วยปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุในเมือง อู่ฮั่น ประเทศจีน ที่แพร่ระบาดทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน ทำให้ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจำนวนมาก เกิดความสูญเสีย และผลกระทบในด้านต่างๆ ตามมาอย่างใหญ่หลวง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิมๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอด เกิดเป็น New Normal ซึ่งแปลว่า ความปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ ขึ้นในชีวิตประจำวัน

ความวิตกกังวลและความเครียด เป็นผลกระทบหนึ่งจากสถานการณ์ COVID-19 นับว่าเข้ากับสถานการณ์  เนื้อหาในเชียงรายเวชสารฉบับนี้ได้นำเสนอ เรื่องของความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะเครียดและซึมเศร้าในบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงการแพร่ระบาดโรค ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง นอกจากนี้เชียงรายเวชสารฉบับนี้ยังมีนิพนธ์ต้นฉบับเรื่องอื่น ๆ รวมถึงรายงานผู้ป่วยรวมเนื้อหาทั้งหมด 14 เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องล้วนมีความน่าสนใจและเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้สนใจเป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ส่งบทความและงานวิจัยเข้ามาเพื่อเผยแพร่ ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาสละเวลาในการประเมินบทความและนิพนธ์ต้นฉบับ เพื่อให้ข้อคิดในการปรับปรุงคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้น สุดท้ายขอให้ทุกๆ ท่าน เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย ได้รับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันการเกิดโรคหรือการเกิดโรคที่รุนแรง ดำเนินชีวิตด้วย NEW Normal และปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ COVID-19

 

เผยแพร่แล้ว: 2021-08-31

ปัจจัยเสี่ยงการผ่าตัดคลอดฉุกเฉินเนื่องจากภาวะผิดสัดส่วนระหว่างศีรษะทารกและเชิงกราน ในโรงพยาบาลพะเยา

กฤติกัญจน์ ไทยศรีสุข, ครรชิต ปัญเศษ, ชากรณัช เขื่อนวัง, สิทธิชัย แก้ววินัด, อาลักษณ์ วรรณธะพิสุทธิ์, สกนธ์ โดยคำดี, กนกรส โค้วจิริยะพันธุ์, พรนภา สุริยะไชย, อนณ ปัญโญใหญ่

48-58