ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

เราสนับสนุนให้บรรณารักษ์วิจัยจัดรายการวารสารนี้ให้อยู่ในรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดของตน เช่นกัน อาจเป็นที่น่าสังเกตว่าระบบเผยแพร่โอเพ่นซอร์สของวารสารนี้เหมาะสำหรับห้องสมุดที่โฮสต์สำหรับอาจารย์ของตนเพื่อใช้กับวารสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข CRMJ วางแผนที่จะเผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี [มกราคม - เมษายน] [พฤษภาคม - สิงหาคม] และ [กันยายน-ธันวาคม]