รายงานผู้ป่วย โรคกล้ามเนื้อคอติดเชื้ออักเสบเป็นหนอง ในผู้ป่วยไขกระดูกเสื่อม

Main Article Content

ริสา โอโกโนกิ

บทคัดย่อ

โรคกล้ามเนื้อคอติดเชื้ออักเสบเป็นหนองเป็นโรคที่พบได้น้อย แต่มีความรุนแรงถึงชีวิตได้ ดังนั้น จึงควรนึกถึงโรคนี้เสมอในผู้ป่วยมีอาการปวดบวมบริเวณคอ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ   ในขณะเดียวกัน ควรหาปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มผู้ป่วยโรคนี้ที่ไม่มีประวัติโรคประจำตัว   การรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับโรคนี้คือการฉีดยาปฏิชีวนะเข้าทางเส้นเลือดดำร่วมกับการผ่าตัดระบายหนอง ถึงแม้ว่าหนองจะมีขนาดเล็กก็ตาม   บทความนี้ได้รายงานผู้ป่วย อายุ 83 ปีซึ่งไม่มีประวัติเจ็บป่วยหรือโรคประจำตัวมาก่อน มาด้วยอาการปวดคอ 2 วัน ต่อมาปวดมากขึ้นและมีไข้สูง  ตรวจพบหนองในชั้นกล้ามเนื้อคอจากการตรวจทางภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์ และพบความผิดปกติของเม็ดเลือดเป็นอุปสรรคของการผ่าตัด   หลังการผ่าตัดระบายหนองและฉีดยาปฏิชีวนะเข้าทางเส้นเลือดดำนาน 7 วัน อาการดีขึ้นจนกลับบ้านได้ ภายหลังได้มีการตรวจเจาะไขกระดูกและพบว่าผู้ป่วยมีภาวะไขกระดูกเสื่อมซ่อนอยู่   ซึ่งนอกจากโรคกล้ามเนื้อคอติดเชื้ออักเสบเป็นหนองจะพบได้น้อยมากแล้ว ยังไม่เคยมีรายงานในผู้ป่วยภาวะไขกระดูกเสื่อมมาก่อน

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Bickels J, Ben-Sira L, Kessler A, Wientroub S. Primary pyomyositis. J Bone Joint Surg Am. 2002;84(12):2277-86..

Gosnell EJ, Anwar B, Varadarajan V, Freeman S. Sternocleidomastoid pyomyositis. Annales françaises d'Oto-rhino-laryngologie et de Pathologie Cervico-faciale. 2016;133(4):248-50.

Soleh MN, Irfan M. Sternocleidomastoid pyomyositis mimicking parotid abscess. Bangladesh J Med Sci. 2010;9(4):238-40.

Collier S, Vig N, Collier J. Two cases of tropical pyomyositis of the sternocleidomastoid muscle occurring in the UK. Br J Oral Maxillofac Surg. 2010;48(3):216-7.

Falagas ME, Rafailidis PI, Kapaskelis A, Peppas G. Pyomyositis associated with hematological malignancy: case report and review of the literature. Int J Infect Dis. 2008;12(2):120-5.