ภาวะกระดูกเบ้าฟันตายหลังจากการติดเชื้องูสวัดของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 : รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

วิสาข์ วัฒนาสุรกิตต์

บทคัดย่อ

โรคงูสวัด เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลลา หลังจากติดเชื้อครั้งแรกที่เรียกว่า โรคอีสุกอีใส  เชื้อจะเข้าไปแฝงอยู่ในปมประสาทร่างกาย  จนเมื่อร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำกว่าปกติ เชื้อที่แฝงอยู่ก็จะถูกกระตุ้นอีกครั้ง ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการปวดแสบ ปวดร้อน และเกิดตุ่มน้ำใสตามแนวเส้นประสาทที่ติดเชื้อนั้น รอยโรคในช่องปากอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการติดเชื้อที่เส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 แขนงแมกซิลลาร์ หรือ แขนงแมนดิบุลาร์ รายงานฉบับนี้ได้นำเสนอกรณีศึกษา ผู้ป่วยชายไทยอายุ 65 ปี มีโรคประจำตัว ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และต่อมลูกหมากโต พบมีกระดูกตายบริเวณสันเหงือกว่างล่างขวา หลังจากมีการติดเชื้องูสวัดประมาณ 1 เดือน  การวางแผนทางทันตกรรมได้ให้การรักษาด้วยการผ่าตัดเอากระดูกตายออก จากการติดตามผลการรักษา กระดูกและสันเหงือกมีการหายตามปกติ การอธิบายพยาธิกำเนิดของภาวะกระดูกตายนี้ยังไม่ชัดเจน สมมุติฐานหนึ่งเชื่อว่า เส้นเลือดกระดูกเบ้าฟันอาจจะถูกกดจากการบวมของเส้นประสาทที่มีการติดเชื้อ จากกระบวนการนี้ จึงส่งผลให้เกิดการขาดเลือดของกระดูกเบ้าฟันและเกิดการตายของกระดูกตามมา

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Duangdeeden S. Herpes zoster. Skin journal of Institute of Dermatology Alumni Association 2011;14(34):16-24.

Gupta S, Singh K, Ghosh S, Choudhary M, Gupta S. A rare presentation of herpes zoster induced osteonecrosis of jaw in an immunocompetent individual. J Oral Med Toxicol 2016;1(1);6-9.

Solomon CS, Coffiner MO, Chalfin HE. Herpes zoster revisited: implicated in root resorption. J Endod 1986;12(5):210-3.

Gholami M, Shahakbari R, Abdolahpour S, Hatami M, Roshanmir A. Herpes Zoster Induced Alveolar Bone Necrosis in Immunocompromised Patients; Two Case Reports. Iran J Otorhinolaryngol 2016;28(5):369-73.

Song JM, Seo JS, Lee JY. Mandibular osteonecrosis following herpes zoster infection in the mandibular branch of the trigeminal nerve: a case report and literature review J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg. 2015;41:357-60.

Gross G, Schöfer H, Wassilew S, Friese K, Timm A, Guthoff R, et al. Herpes zoster guideline of the German Dermatology Society (DDG). J Clin Virol. 2003;26:277-89.

Carbone V, Leonardi A, Pavese M, Raviola E, Giordano M. Herpes zoster of the trigeminal nerve: a case report and review of the literature. Minerva Stomatol. 2004;53:49-59

Papagianni M, Metallidis S, Tziomalos K. Herpes Zoster and Diabetes Mellitus: A Review. Diabetes Ther. 2018;9:545–50

M L Asha, Chatterjee I, Patil P, Vijayan A. Herpes Zoster leading to viral osteomyelitis or neuralgia inducing cavitational osteonecrosis- A case report and review of literature. Int J Sci Study 2014;2(6):125-30.

Arora PC, Manchanda AS, Narang RS, Arora A. Mandibular osteonecrosis and tooth exfoliation after herpes zoster infection in an HIV-infected individual. J Indian Academy Oral Med and Radio. 2015;27(1):101-4

Jain MK, Manjunath KS, Jagadish SN. Unusual oral complications of herpes zoster infection: report of a case and review of literature. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010;110(5):e37-41.

Badjate SJ, Cariappa KM, Shenoi SR, Nakhate S. RamsayHunt syndrome complicating osteonecrosis of edentulous maxilla and mandible: report of a rare case. J Maxillofac Oral Surg 2009;8(2):188-91.

Peterslund NA. Herpesvirus infection: an overview of the clinical manifestations. Scand J Infect Dis Suppl. 1991;80(23):15–20

Gilden D, Cohrs RJ, Mahalingam R, Nagel MA. Varicella zoster virus vasculopathies: diverse clinical manifestations, laboratory features, pathogenesis, and treatment. Lancet Neurol. 2009;8(8):731-40.

Shevick IM. Mandibular herpes zoster; with report on the use of cortisone in a case with geniculate ganglion symptoms. Calif Med 1953;79(6):444-8.

Volvoikar P, Patil S, Dinaker A. Tooth exfoliation, osteonecrosis and neuralgia following herpes zoster of trigeminal nerve. Ind J Dent Res 2002;13(1):11-4.

Mintz SM, Anavi Y. Maxillary osteomyelitis and spontaneous tooth exfoliation after herpes zoster. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1992;73(6):664-6.

Jirapun P. Osteomyelitis of Jaw. In: Jirapun P, editor. Diagnosis and management of odontogenic infections. Bangkok: Holistic Publishing; 2542.

Faure E, Engels-Deutsch M, Paraschiv EA, Gérard E, Curien R. Mandibular osteonecrosis following herpes zoster infection: Report of a rare case with a literature review. Clin Case Rep 2021;9(5):e04196.

Vandone AM, Donadio M, Mozzati M, Ardine M, Polimeni MA, Beatrice S, et al. Impact of dental care in the prevention of bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw: a single-center clinical experience. Ann Oncol 2012;23(1):193-200.