ส่งท้ายปีเก่าและใกล้สวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งกับเชียงรายเวชสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ธันวาคม ซึ่งสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ที่เรียกว่า COVID-19 ก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ แต่โชคดีที่ความรุนแรงลดลงแล้ว และทุก ๆ ท่านคงคุ้นชินกันแล้วกับโรคนี้ และคำว่า วิถีใหม่ หรือ NEW NORMAL
          ในฉบับนี้ กองบรรณาธิการ “เชียงรายเวชสาร” หวังว่าผลงานที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้ทั้ง 14 เรื่อง
เนื้อหาประกอบไปด้วย นิพนธ์ต้นฉบับ 12 เรื่อง และ รายงานผู้ป่วย 2 เรื่อง ซึ่งบทความดังกล่าวนับว่าเป็นประโยชน์ต่อทุก ๆ ท่าน และ “เชียงรายเวชสาร” จะขอส่งเสริมผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นสื่อกลางในการ แลกเปลี่ยนและนำเสนอบทความวิชาการที่ดีต่อไป ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ส่งบทความและงานวิจัยเข้ามาเพื่อเผยแพร่ ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาสละเวลาในการประเมินบทความและนิพนธ์ต้นฉบับ ในการให้ข้อคิดในการปรับปรุงคุณภาพของงาน ให้ดียิ่งขึ้น
          ในวาระส่งท้ายปีเก่าและสวัสดีปีกระต่าย ขอให้ทุกๆ ท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-31

การพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรงพยาบาลชัยภูมิ

จุฑารัตน์ บางแสง , ชลนรรจ์ แสนชั่ง , สมควร พิรุณทอง , อภิญญา สัตย์ธรรม

93-111