การทำฟันเทียมทั้งปากในผู้ป่วยสันเหงือกล่างแบนโดยใช้แนวคิดเขตเป็นกลาง (neutral zone): รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

ธนิรัตน์ กรินทราทันต์

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยที่สูญเสียฟันไปเป็นเวลานานจะพบสันเหงือกแบน และกระดูกละลาย  เมื่อต้องใส่ฟันเทียมจะพบปัญหาเรื่องเสถียรภาพ และ การยึดอยู่ของฟันเทียมลดลง การรักษาด้วยฟันเทียมทั้งปากแบบทั่วไปสำหรับผู้ป่วยที่มีการสลายของสันเหงือกอย่างรุนแรงเป็นเรื่องที่ท้าทาย การรักษาด้วย รากฟันเทียมเพื่อรองรับฟันเทียมทั้งปาก อาจเป็นทางเลือกในการรักษาเพื่อปรับปรุงการรองรับฟันเทียม การยึดอยู่  และเสถียรภาพ  อย่างไรก็ตามเทคนิคเขตเป็นกลาง ยังถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องฟันเทียมที่ไม่มั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการรักษาด้วยรากเทียมไม่สามารถทำได้    จุดมุ่งหมายของการใช้เทคนิคเขตเป็นกลาง คือการสร้างฟันเทียมให้อยู่ในความสมดุลของกล้ามเนื้อผ่านรูปทรง จำนวนและ ขนาดของฟันเทียม  และการจัดเรียงฟันเทียมที่เหมาะสมกับสรีรวิทยา เพื่อให้ฟันเทียมมี เสถียรภาพ และการยึดอยู่ที่ดีขึ้น    ผู้ป่วยรายนี้มาพบทันตแพทย์เนื่องจาก ฟันถูกถอนไปหมดทั้งปาก ทำให้ไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้  ตรวจในช่องปากพบสันเหงือกล่างสลายไปมาก ผู้ป่วยได้รับการบูรณะด้วยการทำฟันเทียมทั้งปากโดยใช้แนวคิดเขตเป็นกลาง หลังใส่ฟันเทียมผู้ป่วยสามารถใช้งานได้ดี   ไม่มีปัญหาฟันเทียมหลวมหลุดขณะใช้งาน

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Prithviraj DR, Singh V, Kumar S, Shruti DP. Conservative prosthodontic procedures to improve mandibular denture stability in an atrophic mandibular ridge. J Indian Prosthodont Soc 2008;8(4):178–84.

Atwood DA. Reduction of residual ridges: a major oral disease entity. J Prosthet Dent. 1971;26(3):266-79.

Massad JJ, Cagna DR, Goodacre CJ, Wicks RA, Ahuja SA. Application of the neutral zone in prosthodontics. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons Inc., 2017.

El Maroush MA, Benhamida SA, Elgendy AA, Elsaltani MH. Residual ridge resorption, the effect on prosthodontics management of edentulous patient: an article review. Int. J. Sci. Res. Manag. 2019;7(9):260-7.

Fahmy FM, Kharat DU. A study of the importance of the neutral zone in complete dentures. J Prosthet Dent. 1990;64(4):459-62.

Beresin VE, Schiesser FJ. The neutral zone in complete and partial dentures.2nd ed. Saint Louis : Mosby;1978.

Gahan MJ, Walmsley AD. The neutral zone impression revisited. Br Dent J. 2005;198(5):269-72.

Saravanakumar P, Thirumalai Thangarajan S, Mani U, Kumar V A. Improvised neutral zone technique in a completely edentulous patient with an atrophic mandibular ridge and neuromuscular incoordination: a clinical tip. Cureus. 2017;9(4):e1189.

Yeh YL, Pan YH, Chen YY. Y. Neutral zone approach to denture fabrication for a severe mandibular ridge resorption patient: Systematic review and modern technique. Journal of Dental sciences.2013;8(4):432-8.

Kaira LS, Dabral E. Anthropoidal pouch technique for highly resorbed ridges. Journal of Health and Allied Sciences NU. 2013 ;3 (4)128-31.

Gupta KL, Agarwal S. Salvation of a severely resorbed mandible ridge with a neutral zone technique. Indian J Dent Res. 2011;22(6):883-6.

House MM. Full denture technique. In: Conley FJ, Dunn AL, Quesnell AJ, Rogers RM, editors. Classic prosthodontic articles: a collector's item. III. Chicago: American College of Prosthodontists; 1978. pp. 2–24.

Mariyam A, AK Verma, Saurabh C, Naeem A, Anuj S. Posterior Palatal Seal (PPS): a brief review. Journal of Scientific and Innovative Research. 2014; 3(6): 602–5.

Goyal BK, Bhargava K. Arrangement of artificial teeth in abnormal jaw relations: mandibular protrusion and wider lower arch. J Prosthet Dent. 1974;32(4):458-61.

Jacobson TE, Krol AJ. A contemporary review of the factors involved in complete dentures. Part II: stability. J Prosthet Dent. 1983;49(2):165-72.

Zafar H, Saleem MN. Neutral zone dentures versus conventional dentures in diverse edentulous periods. Biomedica. 2009;25:136-45.

Stromberg WR, Hickey JC. Hickey .Comparison of physiologically and manually formed denture bases. J Prosthet Dent.1965;15 :213-26.