ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2022): May-August

					ดู ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2022): May-August
เผยแพร่แล้ว: 2022-07-18

ฉบับเต็ม

บทความวิชาการ

บทความวิจัย