ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม
					ดู ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-27

ฉบับเต็ม

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci