กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาและเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานการนึ่งข้าวด้วยไอน้ำ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy