กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบเมแทบอไลต์ของกัญชากับพฤติการณ์การตาย โดยผิดธรรมชาติในผู้เสียชีวิตที่ส่งตรวจที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy