ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (2022): ปีที่ ๓๙ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๕

					ดู ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (2022): ปีที่ ๓๙ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๕
เผยแพร่แล้ว: 2023-01-13

บรรณาธิการแถลง

รายงานวิจัย