เกี่ยวกับวารสาร

พุทธชินราชเวชสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความเกี่ยวกับการแพทย์ แพทยศาสตรศึกษาและสาธารณสุข ได้แก่ รายงานวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความปริทัศน์ นวัตกรรมทางการแพทย์ ย่อวารสาร บทความจากการประชุมจดหมายถึงบรรณาธิการ ถามตอบปัญหาและบทความประเภทอื่นที่เหมาะสม

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (2023): ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๖
					ดู ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (2023): ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่แล้ว: 2023-10-29

บรรณาธิการแถลง

รายงานวิจัย

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci