เกี่ยวกับวารสาร

พุทธชินราชเวชสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความเกี่ยวกับการแพทย์ แพทยศาสตรศึกษาและสาธารณสุข ได้แก่ รายงานวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความปริทัศน์ นวัตกรรมทางการแพทย์ ย่อวารสาร บทความจากการประชุมจดหมายถึงบรรณาธิการ ถามตอบปัญหาและบทความประเภทอื่นที่เหมาะสม

ISSN 3027-8074 (Print)

ISSN 3027-8953 (Online)

#การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ลงพุทธชินราขเวชสาร จะต้องส่งผ่านระบบ ThaiJO เท่านั้น#

Announcements

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (2024): ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๗
					ดู ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (2024): ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๗
เผยแพร่แล้ว: 2024-05-28

บรรณาธิการแถลง

รายงานวิจัย

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci