เกี่ยวกับวารสาร

พุทธชินราชเวชสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความเกี่ยวกับการแพทย์ แพทยศาสตรศึกษาและสาธารณสุข ได้แก่ รายงานวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความปริทัศน์ นวัตกรรมทางการแพทย์ ย่อวารสาร บทความจากการประชุมจดหมายถึงบรรณาธิการ ถามตอบปัญหาและบทความประเภทอื่นที่เหมาะสม

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (2023): ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๖
					ดู ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (2023): ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่แล้ว: 2024-02-15

บรรณาธิการแถลง

รายงานวิจัย

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci