เครื่องมือปรับโครงสร้างจมูกและขากรรไกรบน CMU-NAM: รายงานผู้ป่วย

เครื่องมือปรับโครงสร้างจมูกและขากรรไกรบน

ผู้แต่ง

  • ภัทรา ชุนพงษ์ทอง กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

คำสำคัญ:

ปากแหว่งเพดานโหว่, เครื่องมือปรับโครงสร้างจมูกและขากรรไกรบน, CMU-NAM

บทคัดย่อ

ปากแหว่งเพดานโหว่เป็นความผิดปรกติบนใบหน้าที่พบได้ตั้งแต่กำเนิด  มีลักษณะเป็นรอยแยกของริมฝีปากและเพดานปาก รักษาได้ด้วยการ ผ่าตัดตกแต่งเย็บปิดรอยแยก การใส่เครื่องมือปรับโครงสร้างจมูกและขา กรรไกรบนก่อนการผ่าตัดแก้ไขริมฝีปากและจมูกทำให้ช่องว่างของริม ฝีปากและสันเหงือกแคบลง รูปจมูกโค้งใกล้เคียงปรกติช่วยให้ทำผ่าตัด ได้ง่ายขึ้น ส่งเสริมให้หลังการผ่าตัดผู้ป่วยมีรูปร่างสันเหงือกและจมูกสมมาตร ใบหน้ามีพัฒนาการเจริญเติบโตได้สวยงามเป็นปรกติ รายงานผู้ ป่วยนี้นำเสนอผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ข้างเดียวชนิดสมบูรณ์ 1 คน และปากแหว่งเพดานโหว่ชนิดสมบูรณ์ 2 ข้าง 1 คน ได้รักษาโดยใส่ เครื่องมือปรับโครงสร้างรูปจมูกและขากรรไกรบนด้วย CMU-NAM  (Chiang Mai University nasoalveolar molding appliance) ก่อน การผ่าตัดแก้ไขริมฝีปาก ซึ่งพบว่า หลังผ่าตัดผู้ป่วยมีรูปหน้าใกล้เคียง ปรกติ สรุปได้ว่าการใส่เครื่องมือปรับโครงสร้างรูปจมูกและขากรรไกรบน ชนิด CMU-NAM ก่อนการผ่าตัดแก้ไขริมฝีปากและจมูกทำให้ผู้ป่วย หลังผ่าตัดมีรูปหน้าใกล้เคียงปรกติ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Tianviwat S, Jearanai S. Epidemiology of cleft lip and cleft palate in Thailand. Thai J Ortho 2020;10(2):27-36.

Jittasathien L, Wantong P, Sae-Aueng C, Teerarangsikul P. Patients with cleft lip and/or cleft palate in Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital,1994-2003. Buddhachinaraj Med J 2006;23(2):154-63.

Chaiworawittkul M. Interdisciplinary cleft care. In: Chaiworawitkul M, editor. Comprehensive cleft care for dentists and orhtodontists Vol 1. Chaingmai, Thailand: Trio Advertising and Media,Ltd; 2012. p.57-67.

Heidbuchel KLWM, Kuijpers-Jagtman AM, Kramer GJC, Prahl-Andersen B. Maxillary arch dimensions in bilateral cleft lip and palate from birth until four years of age in boys. Cleft Palate-Cran J 1998;35(3):233-9.

McNeil CK. Orthodontic procedures in the treatment of congenital cleft palate. Dent Rec 1950;70(5):126-32.

Georgiade NG, Latham RA. Maxillary arch alignment in the bilateral cleft lip and palate infant, using pinned coaxial screw appliance. Plast Reconstr Surg 1975;56(1):52-60.

Grayson BH, Santiago PE, Brecht LE, Cutting CB. Presurgical nasoalveolar molding in infants with cleft lip and palate. Cleft Palate-Cran J 1999;36(6):486-98.

Ettinger RE, Buchman SR. Cleft lip and palate: embryology, principle, and treatment. In: Chung KC, editor. Grabb and Smith's plastic surgery. 8th ed. Philadelphia, Pennsylvania State, USA: Wolters Kluwer; 2020. p.225-37.

Lee YS, Shin DH, Choi HG, Kim JN, Lee MC, Kim SH, et al. Columella lengthening with a full-thickness skin graft for secondary bilateral cleft lip and nose repair. Arch Plast Surg 2015;42(6):704-8.

Göz G, Joos U, Schilli W. The influence of lip function on the sagittal and transversal development of the maxilla in cleft patients. Scand J Plast Reconstr Surg 1987;21(1):31-4.

Matsuo K, Hirose T. Preoperative non-surgical over-correction of cleft lip nasal deformity. Br J Plast Surg 1991;44(1):5-11.

Wirarat P, Nirunrungrueng P, Ritthagol W, Keinprasit C. KORAT NAM. J Thai Assoc Orthod 2010; 9(1):33-42.

Chaiworawitkul M. Chiang Mai University-nasoalveolar molding type I. CM Dent J 2012;33(1):71-5.

Chaiworawitkul M. Chiang Mai University-nasoalveolar molding type II. CM Dent J 2017;38(3):47-52.

Prasongvaranon V, Pisek P, Manosudprasit A, Panyavong P, Manosudprasit A. Effects of Khon Kaen University presurgical nasoalveolar molding device on maxillary dimension in complete unilateral cleft lip and palate patients: a full protocol evaluation. Khon Kaen Dent J 2020;23(1):43-51.

Pool R, Farnworth TK. Preoperative lip taping in the cleft lip. Ann Plast Surg 1994;32(3):243-9.

Thierens L, Brusselaers N, De Roo N, De Pauw G. Effects of labial adhesion on maxillary arch dimensions and nasolabial esthetics in cleft lip and palate: a systematic review. Oral Dis 2017;23(7):889-96.

Maillard S, Retrouvey JM, Ahmed MK, Taub PJ. Correlation between nasoalveolar molding and surgical, aesthetic, functional and socioeconomic outcomes following primary repair surgery: a systematic review. J Oral Maxillofac Res 2017;8(3):e2. doi: 10.5037/jomr.2017.8302

Gibson E, Pfeifauf KD, Skolnick GB, Kim A, Naidoo SD, Snyder-Warwick A, et al. Presurgical orthopedic intervention prior to cleft lip and palate repair: nasoalveolar molding versus passive molding appliance therapy. J Cranio Surg 2021;32(2):486-91.

Al-Ahmad A, Masri R, Driscoll CF, Von Fraunhofer J, Romberg E. Pressure generated on a simulated mandibular oral analog by impression materials in custom trays of different design. J Prosthodont 2006;15(2):95-101.

Garland K, McNeely B, Dubois L, Matic D. Systematic review of the long-term effects of presurgical orthopedic devices on patient outcomes. Cleft Palate-Cran J 2022;59(2):156-65.

Thakur S, Jishad C, Singhal P, Chauhan D. Comparative clinical evaluation of modified and conventional Grayson's presurgical nasoalveolar molding technique in infants with complete unilateral cleft lip and palate. J Dent Res 2021;18(7):1-9.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-13