ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (2022): ปีที่ ๓๙ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๕

					ดู ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (2022): ปีที่ ๓๙ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๕
เผยแพร่แล้ว: 2022-09-27

บรรณาธิการแถลง

รายงานวิจัย