กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การลดความเจ็บปวดจากการเจาะเลือดในทารกแรกเกิด ระหว่างนมแม่และสารละลายน้ำตาลซูโครส Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล