กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของอัตราการให้ยา Protamine ต่อค่าการแข็งตัวของเลือด ในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจหลังใช้เครื่องปอดหัวใจเทียม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล