ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (2024): วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (เมษายน-มิถุนายน) 2567

					ดู ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (2024): วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (เมษายน-มิถุนายน) 2567
เผยแพร่แล้ว: 2024-04-11

บทความวิจัย