Contact

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ทิรา เจียรณัย
ที่ตั้งสำนักงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
Phone 0808952065

Support Contact

ภานุมาศ หาญสุริย์
Phone 080-8952065