วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ขื่อเดิม: วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ เป็นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคะวันออกเฉียงเหนือได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางของบุคลากรวิชาชีพการพยาบาลฯ การดูแลสุขภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และแนวปฏิบัติจากงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความอื่นๆที่น่าสนใจ เพื่อเพิ่มพูนความเข้มแข็งทางวิชาชีพการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ดังนั้นจึงใคร่ขอเชิญชวนให้พยาบาลทุกท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องที่สนใจส่งบทความมาเผยแพร่ในวารสารนี้ กองบรรณาธิการยินดีรับเรื่องที่ท่านส่งมาและยินดีสรรหาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ท่านเขียน มาให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงต้นฉบับให้ได้คุณภาพอย่างสมบูรณ์แบบ

ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุก ๆ 3 เดือน

ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม

ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน

ฉบับที่ 4  ตุลาคม – ธันวาคม

Vol. 39 No. 1 (2021): Journal of Nursing and Health care: (January-March) 2021

Journal of Nursing and Health care

Published: 2021-03-31

Nursing Care for Dengue Hemorrhagic Fever Patients with Shock: Case Study

Panjit Phothong; Waraporn Somwong, Kongkaew Younboonhlim, Akemanee Pattanapipaisam

22-28

Spiritual Needs in Adolescent with Critically Ill

wacharee pimsa; Chalida Thanattheerakul

49-58

Quality of Working Life of Nursing Staffs in Hospital for Tropical Diseases, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Kongkaew Younboonhlim; Kitiyagorn Klongdee, Pittaya Pirunamornpun, Panjit Phothong, Piyathida Rungmatcha

59-67

The factors related to Alcohol withdrawal in Risk Alcohol Consumption Patients on Ruammetta Ward Orthopedics division Udon Thani hospital

Weawta Inchum; Panwarada Suwan, Nuntawadee Sirichantra, Nattawan Chaimeekhieo, Rungrawee Thanomsap, Sutin Chanaboon

78-87

The Study of Risk Factors Associated with Stroke in Hypertensive Patients, Chaiyaphuam Hospital

Pornphattra Sanloa; Sainat Polchaiyo, Benjar Sanitjink, Tondsaporn Pindkeaw, Darunee Parakuand

88-97

Self-care Behaviors of Village Health Volunteers to Prevent Diseases and Complications due to Hypertension

Jirawich Wattanachai; Srimuang Palungrit, Natima Tiyoa, Witsanu Aninalabon, Petcharat boonnak, Jaranee Makpirom

108-117

The Development of Nursing Model for Acute Ischemic Stroke Patients Receiving Intravenous rt-PA at Emergency Department Khon Kean Hospital

privan promtee; Nichapatr Phutthikhamin, Karunpich Kotpratum, Wandee Kawheang, Supaporn Tansura, Somporn Hongveang

128-137

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

คำแนะนำ สำหรับผู้เขียน
View All Issues

Indexed in tci