กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (2024): วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (เมษายน-มิถุนายน) 2567 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy