ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - เมษายน 2567
					ดู ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - เมษายน 2567
เผยแพร่แล้ว: 2024-04-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN (online) 2651-2033

ISSN(print) 0858-8899