ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม - สิงหาคม
					ดู ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม - สิงหาคม
เผยแพร่แล้ว: 2022-08-04

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN (online) 2561-2033

ISSN(print) 0858-8899