ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
					ดู ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-08-15

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN (online) 2651-2033

ISSN(print) 0858-8899