ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ผลงานบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลการวิจัยทางการศึกษาทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข ผลงานและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านสุขภาพ 

Vol. 10 No. 1 (2020): January - June 2020

Published: 2020-06-30

The Experiences of Condom Used Among Man Who Have Sex with Men

Supara Himananto, Suriya Fongkerd, Seubtrakul Tantalanukul, Pacharapimon Deerun, Sauwalak Siengnan

1-14

Empowerment Program to Develop Competency on Knowledge and Performance in Community of Village Health Volunteers (VHVs)

Sriubon Inpant, Sakorn Sorndee, Yaim Khongruangrat, Wachareewong Wangmun, Chutchadaporn Juntarasuk, Nisakorn Hemchanan, Apinya Deepoon

43-53

Attitudes and Perspectives toward the Older Persons of the Second year Nursing Students of Srimahasarakham Nursing College

Sakorn Intolo, Auksara Kakandee, Chernin Tangpathomwong, Phuetthisak Chantratip, Phuetthisak Chantratip, Supaporn Pranudta , Nutchanad Boonmas

91-103

View All Issues

บรรณาธิการ : ดร.จุฬารัตน์  ห้าวหาญ