ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

ข้อมูลสำหรับผู้นิพนธ์

หากท่านสนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร เราขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดที่เมนู เกี่ยวกับวารสาร เพื่อดูนโยบายการตีพิมพ์และคำแนะนำสำหรับผู้เขียน ผู้เขียนจำเป็นต้องลงทะเบียนกับวารสารก่อนที่จะส่งบทความหรือหากลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบและเริ่มกระบวนการส่งตีพิมพ์ 5 ขั้นตอนได้