ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ผลงานบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลการวิจัยทางการศึกษาทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข ผลงานและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านสุขภาพ 

Vol. 12 No. 1 (2022): January-June 2022

Published: 2022-04-16

Expected and Actual Entrustable Professional Activities in Nursing of Newly Graduated Nurses as Perceived by Nursing Instructors

Soiy Anusornteerakul, Suphaphak Hankha, Natthakul Buengmoom, Anchalee Ounkaen, Nattawan Chaimeekhieo, Woranuch Chaiwan

1-15

Successful Weaning Ventilator:

The Challenging Role of Nurses

Saranya Chularee, Chantira Chiaranai, Rangsima Krosungnoen

149-163

View All Issues

บรรณาธิการ : ดร.จุฬารัตน์  ห้าวหาญ