เกี่ยวกับวารสาร

ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ กำหนดตีพิมพ์วารสารราย 6 เดือน (จำนวน 2 ฉบับต่อปี) ยินดีรับบทความวิชาการ หรือรายงานผลการวิจัยทางการศึกษา ตลอดจนผลงานและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านสุขภาพและการศึกษาพยาบาล โดยเรื่องที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรือ กำลังตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน ทั้งนี้กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทาน แก้ไขต้นฉบับ และพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง

Announcements

ประชาสัมพันธ์รับบทความวิชาการและบทความวิจัย ประจำปี 2565 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2565

2021-06-29
ประชาสัมพันธ์รับบทความวิชาการและบทความวิจัย ประจำปี 2565 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2565 Read more about ประชาสัมพันธ์รับบทความวิชาการและบทความวิจัย ประจำปี 2565 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2565

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน 2565
					ดู ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-04-16

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ

 

                                                           ISSN 1906-6813 (print)

                                                           ISSN 2730-2342 (online)