ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ผลงานบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลการวิจัยทางการศึกษาทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข ผลงานและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านสุขภาพ 

Happy New Year 2022

2021-12-31

กองบรรณาธิการ ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ขอส่งคำอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565 แด่ทุกท่าน

hp2.jpg

Vol. 11 No. 2 (2021): July-December 2021

Published: 2021-12-09

Health Consequences of Postpartum Teenage Thai Mothers in North Eastern Region

Supawadee Thaewpia, Chiraporn Worawong, Supachira Suebseesook, Chaweewan Sridawruang, Pattawipa Yanprasert

1-16

Threat Perception on Dementia Symptoms among the Young Old, Khuandon Sub district, Khuandon District, Satun Province

Fareeda Lungyanai, Lalita Yafa, Shareefah Nareepen, Yupada Duangta, Noppcha Singweratham, Kittiporn Nawsuwan

96-108

View All Issues

บรรณาธิการ : ดร.จุฬารัตน์  ห้าวหาญ