เผยแพร่แล้ว: 2022-12-30

บทบรรณาธิการ

วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

149-150

ความแตกต่างระหว่างเจ้อเป้ยหมู่และหูเป่ยเป้ยหมู่

หลัว เซียว, คัง ซ่วย, เผิง ซ่านกุ้ย, ไต้ ฉี, เหลย เหล่ย, จ้าว เสี่ยวฉิน, หลี่ จี๋

226-233

ความก้าวหน้าด้านการวิจัยของแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบันในการรักษาภาวะตาแห้ง

อู๋ เสี่ยวหยู่, มู่ หลิน, ต่ง จื้อกว๋อ, อู๋ เจียจวิ้น, จาง ซูเหยียน, จาง อินเจี้ยน

234-242

ความคืบหน้าการวิจัยเกี่ยวกับกลไกการชะลอวัยของสาร polyphenol ในใบชา

จางซุน เจิ้งหยวน, เซี่ย อันน่า, จาง ยู้, ไต้ เวยเวย

250-257

มุมมองและแนวทางในการประยุกต์ใช้หัตถการม้ายลี่จิวในชั้นคลินิก

ศิริตรา วศะพงศ์, กรกช รักษ์เพชร, วรรษชลา ธนูศิลป์

258-268

การรักษาอาการกล้ามเนื้อหลังอักเสบเฉียบพลันจากกีฬายกน้ำหนักด้วยการนวดทุยหนา

กัญธิมา วุฒิ, ธีรา อารีย์, ธิติ นิลรุ่งรัตนา, ปภาวรินทร์ อัศวเดชเมธากุล, ชนาธิป ศิริดำรงค์, ธนภรณ์ ธนศรีวนิชชัย, กรกฎ คุณโฑ, ฉันทัช เฉิน

269-274