ความร่วมมือและสร้างสรรค์นวัตกรรม: เส้นทางการพัฒนาสู่ความทันสมัยของคลินิกการแพทย์-แผนจีนหัวเฉียว

Main Article Content

อรัญ เอี่ยมสุรีย์
หวง เจี๋ย
ลู่ เหมยกุ้ย

บทคัดย่อ

ตั้งแต่การก่อตั้งของคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวในประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1995 เป็นต้นมา คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวได้ดำเนินการสำรวจและปฏิรูปนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันได้พัฒนาเป็นสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีนที่ครบวงจรและทันสมัยทั้งในด้านการรักษา การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานองค์กรความร่วมมือจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้การสนับสนุนความร่วมมือในด้านการบริการการรักษา การฝึกอบรมบุคลากร และการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการเป็นอย่างดี จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2018-2021 คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวได้รับเกียรติจากสำนักการบริหารการแพทย์แผนจีนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน แต่งตั้งให้เป็น “ศูนย์กลางการแพทย์แผนจีนแห่งสาธารณรัฐ-ประชาชนจีนในประเทศไทย” เป็นระยะเวลา 4 ปี ติดต่อกัน ปัจจุบันคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวได้เป็นศูนย์กลางการแพทย์แผนจีนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน และภายใต้การสนับสนุนและความแข็งแกร่งของพันธมิตรจีน ทำให้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมการพัฒนาของคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวให้มีความทันสมัยก้าวล้ำ เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน แต่ยังเป็นการส่งเสริมการสืบทอดและพัฒนาการแพทย์แผนจีนในสู่ระดับนานาชาติ

Article Details

บท
บทความพิเศษ

References

Manager online. First time in Thailand Huachiew TCM Clinic joins hands with 4 leading Chinese medicine institutes from the People’s Republic of China and Huachiew Chalermprakiet University organized the event “Keep innovating, Huachiew TCM Clinic continuous development” [Internet]. 2022 [cited 2022 Oct 10]. Available from: https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000097107 (in Thai)

Liu YT, Yang M. Huachiew TCM Clinic in Thailand holds Traditional Chinese Medicine Exhibition [Internet]. 2022 [cited 2022 Oct 8]. Available from: http://world.people.com.cn/n1/2022/1008/c1002-32540716.html (in Chinese)

International Exchange Office, Shanghai University of Traditional Chinese Medicine. Our university was invited to participate in the traditional Chinese medicine exhibition on the theme of “Keep innovating, Huachiew TCM Clinic continuous development” [Internet]. 2022 [cited 2022 Oct 9]. Available from: https://www.shutcm.edu.cn/2022/1019/c973a145288/page.htm (in Chinese)

Institute of International Education of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine. “Keep innovating, Huachiew TCM Clinic continuous development” -- Overseas Chinese Traditional Chinese Medicine Confucius Institute of our school assisted the first Chinese medicine culture exhibition in Thailand [Internet]. 2022 [cited 2022 Oct 24]. Available from: https://news13.tjutcm.edu.cn/info/1521/18983.htm (in Chinese)

Institute of International Education Chengdu University of Traditional Chinese Medicine. Our university was invited to participate in the traditional Chinese medicine exhibition on the theme of “Keep innovating, Huachiew TCM Clinic continuous development” by Thailand Huachiew TCM Clinic [Internet]. 2022 [cited 2022 Oct 9]. Available from: https://www.cdutcm.edu.cn/gjjyxy/xwsd/content_84460 (in Chinese)

Longhua Hospital affiliated to Shanghai University of Traditional Chinese Medicine. Using overseas Chinese as a bridge, the four-party cooperation of the “China-Thailand Traditional Chinese Medicine Center” project was signed in Longhua Hospital [Internet]. 2021 [cited 2021 Aug 9]. Available from: http://www.longhua.net/lh_web/html/DefaultSite/lhyy_xwdt/2021-08-09/Detail_5334.htm (in Chinese)

Jirapinitwong J, Mahadilokrat O, Lu MG. 25 years of commitment to becoming a model traditional Chinese medicine clinic in Thailand. 1st ed. Samutprakarn: Sufcreate; 2021. (in Thai)

Huo WW. Our University participate in chief editor of Thailand Journal of Traditional Chinese Medicine and was officially released in Thailand [Internet]. 2022 [cited 2022 Jul 23]. Available from: https://www.cdutcm.edu.cn/xwsd/content_83088 (in Chinese)

Ma WH. The 20th National Congress of the Communist Party of China Opens in Beijing. Xi Jinping reports to the congress on behalf of the 19th Central Committee [Internet]. 2022 [cited 2022 Oct 16]. Available from: http://www.gov.cn/xinwen/2022-10/16/content_5718884.htm (in Chinese)