ข่าวประกาศ

แบบตรวจสอบ: การกำจัดขยะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครัวเรือน

2020-04-12
iconfinder_coronavirus-virus-pandemic-disease-infection-covid19_5879316.png    โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) จัดเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 มีสองเส้นทางหลัก คือ ผ่านทางระบบทางเดินหายใจ และทางการสัมผัส เมื่อผู้ติดเชื้อไอหรือจามจะเกิดละอองฝอยจากทางเดินหายใจฟุ้งกระจาย ทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อผ่านทางการหายใจ และเสี่ยงต่อการสัมผัสกับละอองฝอยที่ตกลงบนพื้นผิวต่างๆ ซึ่งแม้เพียง 1หยด ก็สามารถเป็นแหล่งแพร่กระจายทำให้ติดโรคจากการสัมผัส (contact transmission) ได้ (WHO, 2020)  อ่านต่อ

 

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ แบบตรวจสอบ: การกำจัดขยะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครัวเรือน

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม - มิถุนายน 2564
เผยแพร่แล้ว: 2021-06-20

บทบรรณาธิการ

บทความวิชาการ

บทความจากงานวิจัย

ดูเล่มทุกฉบับ

ISSN (Print) : 1905-8160