เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

บรรณาธิการ

สุภาวดี นวลมณี

1-2

การเตรียมสารกลุ่มแทนชิโนนที่บรรจุใน PLGA/NPs และผลในการส่งเสริมด้านการเรียนรู้และความจำ เมื่อใช้ร่วมกับพิมเสน

หวาง ตี้, หลี่ เวย, อู๋ อี้หาน, จาน กู้ , จาง เฉิน, เกา ฮุ่ยเล่อ, โจว เลี่ยง, จาง จินหมิง

21-36

ความก้าวหน้าด้านการวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวกับการรักษาโรคหอบหืดด้วยวิธี "อุ่นหยาง" ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน

อู๋ จินเสียง, ชิว เหล่ย์, พาน เฉินหุ้ย, เจียง อวี่เวย, หลี่ ชุ่ย, หม่า จื่อเฟิง, เจิ้ง เผยหย่ง, ลู่ เจิ้นฮุย

37-45

ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ชาผู่เอ๋อร์ในศาสตร์การแพทย์แผนจีน

มู่ หลิน, จาง ชูเหยียน, อู๋ เจียจวิ้น, อู๋ เสี่ยวอวี่, จาง อินเจี้ยน

46-52

การศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นในการรักษาโรคทางจิตเวชที่มีปัญหาหลอดเลือดหัวใจจากความสัมพันธ์ “อินหยางสอดคล้องกลมกลืน” ในคัมภีร์หวงตี้เน่ยจิง

หลี่ ซือจิ่น, หวาง อี๋หรู, จาง อีฝาน, เฝิง เสี่ยวเถิง, ตู้ หมิ่น, ฉาง ซินตี๋, หวาง เจียโหรว, หลิว ผิง

53-60

การศึกษาการประยุกต์ใช้ดอกมี่เหมิงในทางจักษุวิทยา

จาง ซูเยี่ยน, มู่ หลิน, อู๋ เจียจวิ้น, อู๋ เสี่ยวหยู่, จาง อินเจี้ยน

61-67

ความก้าวหน้าด้านงานวิจัยทางชีววิทยาในยุคปัจจุบันในด้านสุคนธบำบัด

ไต้ เวยเวย, ชื่อ เหยียนไป๋, เซี่ย อานน่า, จางซุน เจิ้งหยวน

76-84

ความก้าวหน้าของการวิจัยด้านการรักษาภาวะนอนไม่หลับด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

กาน ซานซาน, เจียง จิ้งเจี๋ย, โจว ไห่หลุน, อาเก๋อเอ๋อ, หลิว รุ่ยเฉา, หลิว ยวี่, ไฉ หนี, กง ย่าปิน

85-96

ความก้าวหน้าด้านงานวิจัยของการรักษาอาการปวดจากโรคกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทด้วยการฝังเข็มและการนวดทุยหนา

อรภา ศิลมัฐ, ศรัญญา สาธารณพร, จุฑารัตน์ ถิรศักดิ์ธนา, จารวิกร สินธุสิงห์, นัทชา ธรรมพงศ์พันธ์, กุสุมาภรณ์ โสภาสาย, ธันยนันท์ สรรพธนวัฒน์, อัญชนา โพธิสุทธิ์, พรไพรินทร์ ศรีเมือง, ปภาวี สุวรรณวิจิตร, ชนัดดา ไกรรัตนสม

129-141