ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ชาผู่เอ๋อร์ในศาสตร์การแพทย์แผนจีน

Main Article Content

มู่ หลิน
จาง ชูเหยียน
อู๋ เจียจวิ้น
อู๋ เสี่ยวอวี่
จาง อินเจี้ยน

บทคัดย่อ

ชาผู่เอ๋อร์เป็นชาหมักชนิดหนึ่งที่ผลิตในมณฑลยูนนานประเทศจีน ซึ่งมีรสชาติและกลิ่นหอมเฉพาะตัว ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จากการศึกษาวิจัยจำนวนมากได้ยืนยันว่าชาผู่เอ๋อร์มีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพของคนเรารวมถึงการปรับลดไขมันในเลือด ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ต้านมะเร็ง ดูแลรักษาตับ ลดน้ำตาลในเลือด และกระตุ้นการย่อยอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ ชาผู่เอ๋อร์ ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการแพทย์แผนจีน มีหน้าที่อุ่นจงเจียวและขจัดความหนาวเย็น กระตุ้นการไหลเวียนชี่ ลดการติดขัด ระบายร้อนขับพิษ สร้างสารน้ำลดอาการกระหาย ลดไขมันและความดันโลหิต เป็นต้น ดังนั้น ชาผู่เอ๋อร์จึงมีโอกาสประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ทำให้ผู้คนได้รับการบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผล บทความนี้ได้รวบรวมและสรุปงานวิจัยถึงประสิทธิผลของการนำชาผู่เอ๋อร์มาใช้รักษาในศาสตร์การแพทย์แผนจีน

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Liu XY, He LN, Lu CY. Domestic and foreign research progress and prospects of Pu-erh tea. China Tea. 2020;42(9):1-7. (in Chinese)

Huang JH. On the present situation and protection of Pu'er tea Horse Ancient road. Journal of Pu'er University. 2022;38(4):37-9. (in Chinese)

Hu YY, Yang YZ, Yang YP, Li Y, Li SX. Sensory quality and endogenous analysis of Pu'er tea mature tea (loose tea). China Food Safety Magazine. 2021;(29):75-6. (in Chinese)

Su D, Li YL, Li SJ, Zhou HJ, Ren XJ. Preparation of physical standard samples and quality characteristics analysis of sun-dried tea and Pu-erh tea (raw tea) compressed tea. Journal of Food Safety & Quality. 2021;12(15):6233-9. (in Chinese)

He L, Chen LX, Wang N, Zhang FJ, Chen YN, Jia Z. Medicinal property, taste, efficacyand prescriptions of tea from the perspective of TCM literature. China Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacy. 2021;36(9):5630-4. (in Chinese)

Gu XP, Pan B, Wu Z, Zhao YF, Tu PF, Zheng J. Progress in research for pharmacological effects of Pu-erh tea. China Journal of Chinese Materia Medica. 2017;42(11):2038-41. (in Chinese)

Chen DY. A general study on the pharmacology and health effects of Pu'er tea. Health Protection and Promotion. 2018;(12):170-1. (in Chinese)

Du EJ, Zhang YD, Cai Rang ZM, Chen TT, Zhang XL, Qin QZ, et al. Improving insulin resistance effect of Pu’er tea on SD rats fed with high-fat diet. Food Research and Development. 2020;41(23):14-20. (in Chinese)

Guan XF. Experimental study on the effect of Pu'er tea aqueous extract on sleep [dissertation]. Heilongjiang: Heilongjiang University Of Chinese Medicine; 2016. (in Chinese)

Tian LW, Tao MK, Xu M, Hu J, Zhu HT, Xiong WY, et al. Carboxymethyl- and carboxyl-catechins from ripe Pu-er tea. J Agric Food Chem. 2014;62(50):12229–34.

Jensen GS, Beaman JL, He Y, Guo Z, Sun H. Reduction of body fat and improved lipid profile associated with daily consumption of a Puer tea extract in a hyperlipidemic population: a randomized placebo-controlled trial. Clin Interv Aging. 2016;24(11):367-76.

Xu LL, Cheng WK, Zhou XN. Regulatory effect of Pu-erh tea polysaccharide on short-chain fatty acid metabolism and gut microbiota in mice. Food and Fermentation Industries. 2021;47(21):115-22. (in Chinese)

Lou CX, Xu Y, Zhou WY, Huang W, Yan JR, Rao ZL, et al. Cathartic effect of low-caffeine Pu-erh tea extracts. Chinese Journal of Ethnomedicine and Ethnopharmacy. 2018;27(8):31-3. (in Chinese)

Liu HC, Jiang MM, Li QW. Nonstereoselective dissipation of sulfoxaflor in different Puer tea processing. Food Science & Nutrition. 2020;8(9):4929-35.

Ma BS, Xu CC, Ren XY, Wang JC, Ma CQ, Zhou BX, et al. Changes in the chemical components of Pu-erh raw tea during storage aging from 0 to 10 years. Food Research and Development. 2022;43(5):156-62. (in Chinese)

Wang XY, Zhao YM, Gao Y, Yin ZY, Wang LX, Ma JL, et al. Mechanism of puerin Ⅱ on improving atherosclerosis in ApoE-/- mice with hyperlipidemia. Chinese Traditional and Herbal Drugs. 2023;54(4):1157-63.(in Chinese)

Xu XT, Wang P, Luo SZ, Hou Y, Shao WF, Yang JH. Hypoglycemic efects of fermented Puer tea extracts- theabrownins in mice of type 2 diabetes. Chinese Journal of Ethnomedicine and Ethnopharmacy. 2015;24(20):9-10. (in Chinese)

Zhang XM, Wang P, Luo SZ, Yang JH, Hou Y, Shao WF, et al. Effects of fermented Puer tea extracts-polysaccharides on atherosclerosis in ApoE-/- mice. Chinese Journal of Ethnomedicine and Ethnopharmacy. 2018;27(8):27-30. (in Chinese)

Li CL. Effect of Pu-Erh tea extracts on anti-flammation [dissertation]. Jilin: Changchun University of Science and Technology. 2012. (in Chinese)

Huang YW, Xu HH, Wang SM, Zhao Y, Huang YM, Li RB, et al. Absorption of caffeine in fermented Pu-er tea is inhibited in mice. Food Funct. 2014;5(7):1520-8.

Fang CY, Pang XL, Shuhei H, Sheng J, Cai XB. Research progress of preventive effect of the Pu-erh tea on metabolic syndrome. E-Journal of Translational Medicine. 2018;5(1):53-6. (in Chinese)

Xiong CY. Studies on the lipid-lowering, anti-obesity effect and mechanism of Pu-erh tea [dissertation]. Zhejiang: Zhejiang University. 2012. (in Chinese)