การศึกษาการประยุกต์ใช้ดอกมี่เหมิงในทางจักษุวิทยา

Main Article Content

จาง ซูเยี่ยน
มู่ หลิน
อู๋ เจียจวิ้น
อู๋ เสี่ยวหยู่
จาง อินเจี้ยน

บทคัดย่อ

ดอกมี่เหมิงเป็นสมุนไพรจีนที่นิยมใช้ในทางคลินิก มีสรรพคุณขับร้อนระบายไฟ ทำให้เลือดเย็นลง ไล่ลม บำรุงตับ ทำให้ตาสว่าง และลดอาการขุ่นมัวของตา ดอกมี่เหมิงมีองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญหลายชนิด เช่น flavonoids, phenylethanol glycosides, triterpenes saponins, monoterpenes, alkaloids, vanillic acid เป็นต้น สามารถลดการอักเสบ ต้านเชื้อแบคทีเรีย มีสารต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันความเสื่อมของเซลล์ประสาท ปรับระบบภูมิคุ้มกัน ลดระดับน้ำตาลในเลือด และยับยั้งความเป็นพิษต่อเซลล์ได้ ซึ่งใช้ในการรักษาโรคทางจักษุได้ผลดี ในบทความนี้ได้อธิบายถึงสรรพคุณของดอกมี่เหมิงและการประยุกต์ใช้ในแผนกจักษุ เพื่อให้จักษุแพทย์ได้เห็นถึงคุณประโยชน์ของดอกมี่เหมิงมากขึ้นในการนำมารักษาผู้ป่วยโรคทางจักษุ

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Yang ZB, Chen LT, Wu YH, He YJ. Study on antioxidant activity of different extraction parts from flower buds of buddlejae flos. China Pharmacy. 2016;27(1):32-4. (in Chinese)

Cao JF, Liu JB, Teng SX, Ren CH, Chen HQ. Immune regulation function and antioxidant capacities of total flavonoids from Buddleja officinalis Maxim DC. Journal of Henan Agricultural Sciences. 2016;45(9):130-4. (in Chinese)

Tong TT, Huang H, Wang YM, Luo GA. Studies on antibacterial activity of extracts from 60 traditional Chinese medicinals. Modernization of Traditional Chinese Medicine and Materia Medica - World Science and Technology. 2013;15(6):1268-73. (in Chinese)

Wang F, Peng QH, Li HZ, Wang F, Yao XL, Li WJ. Influence for cell model of dry eye after intervention of plasma containing Buddleja Officinali flavone and the expression of bax mRNA and Bcl-2 mRNA in lacrimal gland epithelial cells. International Eye Science. 2012;12(10):1836-40. (in Chinese)

Wang Q, Zhou LX, Luo XD. Advances in studies on aldose reductase inhibitors from plants. Chinese Traditional andHerbal Drugs. 2005;(2):298-303. (in Chinese)

Wang J, Li XL, Li MX, Ma JP, Shen YH, Qiu Y. Neuroprotective effects of phenylethanoid glycosides on hypoxic-induced cognitive impairment in rat via the PI3K/Akt/mTOR-HIF-1α pathway. Journal of International Pharmaceutical Research. 2020;47(12):1137-45. (in Chinese)

Long DK, Song SM, Ai Q, Wang EH, Du FQ, Wei YB. The distribution of the medicinal resource and pharmacological activities of Buddleja officinalis Maxim. Tillage and Cultivation. 2022; 42(3):53-6. (in Chinese)

Hu TK, Zhang JH, Li DJ. New uses of Buddleja officinalis Maxim in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease. Private Scientific and Technological. 2017;(12):11-3. (in Chinese)

Jung JY, Lee CW, Park SM, Jegal KH, Kim JK, Park CA, et al. Activation of AMPK by Buddleja officinalis Maxim flower extract contributes to protecting hepatocytes from oxidative stress. Evid Based Complement Alternat Med. 2017;2017:9253462.

Kim YH, Lee YS, Choi EM. Linarin isolated from Buddleja officinalis prevents hydrogen peroxide-induced dysfunction in osteoblastic MC3T3-E1 cells. Cell Immunol. 2011;268(2):112-6.

Fan DJ. Experience in treating acute catarrhal conjunctivitis with modified formula of Mimenghua San. Journal of Practical Traditional Chinese Medicine. 2009;25(4):255. (in Chinese)

Shao Y, Yu Y, Pei CG, Yi YM, Zhou Q, Dong WJ, et al. Clinical research of Buddleja officinalis tea on moderate to severe xerophthalmia of menopause female. China Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacy. 2012;27(12):3243-4. (in Chinese)

Zeng ZC, Peng J, Yao XL, Peng QH. Effects of flos Buddlejae granules iontophoresis on tear quality and matrix metalloprotein-9 expression in tears of dry eye patients. Journal of Hunan University of Chinese Medicine.2020;40(3):364-8. (in Chinese)

Zeng ZC, Peng J, Yao XL, Peng QH. Effects of Chinese medicine Mimenghua (flos Buddlejae) iontophoresis on interleukin-6, intercellular adhesion molecule-1 in tear of dry eye patients. Journal of Traditional Chinese Medicine. 2019;60(3):219-23. (in Chinese)

Peng XF, Peng QH, Peng J, Zhou YS, Zhang YW, Qin GY, et al. Effects of butterflybush flower eye drops on expression of inflammatory cytokines IL-1β, Mucin 5AC and P38MAPK in castrated male rabbits. International Eye Science. 2020;20(3):426-31. (in Chinese)

Yan J, Gao JS, Jie CH, Guo XL, Jin M, Xu B, et al. Impacts on fundus lesions in non-proliferative diabetic retinopathy treated with flos Buddlejae formula. World Journal of Integrated Traditional and Western Medicine. 2013;8(3):246-8. (in Chinese)

Jie CH, Gao JS, Yan J, Guo XL, Song JT, Chen ZY, et al. Effect of Buddleja prescription on the visual function in non-proliferative diabetic retinopathy. China Journal of Chinese Ophthalmology. 2010,20(6):323-5. (in Chinese)

Yan J, Gao JS, Jie CH, Song JT, Wu ZZ, Guo XL. Effects of Mimenghua formula on TCM symptoms of early diabetic retinopathy and safety. Journal of Beijing University of Traditional Chinese Medicine. 2010;33(11):773-6. (in Chinese)

Chen YL, Xia W, Zhu JF, Wei W, Xie L, Kong YY, et al. Clinical observation on panretinal laser photocoagulation combined with Mimenghua recipe in the treatment of diabetic retinopathy. Guangming Journal of Chinese Medicine. 2021;36(10):1683-5. (in Chinese)

Wu ZZ, Yan J, Gao JS, Jie CH, Wang Q, Su WL, et al. The effect of Mimeng flower decoction to the pathological changes of retinals in diabetic rats induced by streptozocin. Lishizhen Medicine and Materia Medica Research.2012;23(6):1319-22. (in Chinese)

Wu ZZ, Yan J, Gao JS, Jie CH, Wang Q, Su WL, et al. The effect of Mimeng flower decoction to the pathological changes of retinals in diabetic rats induced by streptozocin. Lishizhen Medicine and Materia Medica Research. 2012;23(6):1319-22. (in Chinese)

Liu ZL. Observation on the therapeutic effect of traditional Chinese medicine on subepithelial keratitis. Heilongjiang Journal of Traditional Chinese Medicine. 2009;38(1):36. (in Chinese)

Chen HM, Shi J, Wang ZY, Tang Y, Yao XL. Study on the mechanism of Chrysanthemum-Buddleja officinalis herb pair in the treatment of corneal injury based on network pharmacology and molecular docking. Clinical Journal of Traditional Chinese Medicine. 2023;35(2):302-9. (in Chinese)