ความก้าวหน้าของการวิจัยด้านการรักษาภาวะนอนไม่หลับด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

Main Article Content

กาน ซานซาน
เจียง จิ้งเจี๋ย
โจว ไห่หลุน
อาเก๋อเอ๋อ
หลิว รุ่ยเฉา
หลิว ยวี่
ไฉ หนี
กง ย่าปิน

บทคัดย่อ

ความกดดันของผู้ป่วยมะเร็งหลังจากได้รับการวินิจฉัย และหลังจากได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด การฉายแสง เคมีบำบัด การรักษาด้วยยามุ่งเป้าหรือภูมิคุ้มกันบำบัด มักทำให้เกิดอาการไม่สบายต่างๆ รวมถึงอาการนอนไม่หลับที่มีอัตราการนอนไม่หลับค่อนข้างสูง ประมาณร้อยละ 30 ถึง 68 ถ้าอาการรุนแรงอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันการใช้ยานอนหลับเป็นวิธีการรักษาที่นิยมใช้กันมากที่สุด แต่ยานอนหลับมีผลข้างเคียง เช่น อาการเมาค้าง เกิดการปิดกั้นของทางเดินหายใจ และชักนำให้เกิดความเจ็บป่วยทางจิต การใช้ในระยะยาวอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ง่าย เช่น การติดยา การเสพติด และปัญหาดื้อยา ปัญหาการใช้ยานอนหลับในผู้ป่วยมะเร็งจึงยังคงมีปัญหาอยู่มากมาย ในศาสตร์การแพทย์แผนจีนมีมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับอาการนอนไม่หลับที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง มีวิธีการรักษาที่หลากหลาย มีผลการรักษาที่ดีและไม่มีผลข้างเคียง ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตามได้อย่างดี และมีจุดเด่น บทความนี้ได้สรุปความคืบหน้าการวิจัยของการแพทย์แผนจีนในการรักษาโรคนอนไม่หลับที่เกี่ยวกับกับโรคมะเร็ง (cancer-related insomnia, CRI) ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยสรุปทฤษฎีที่มีลักษณะเฉพาะและวิธีการรักษาของการแพทย์แผนจีน เพื่อให้ไว้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการรักษาโรคนอนไม่หลับที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

Article Details

บท
บทปริทัศน์

References

Tyl M, Domagała-Kulawik J. Lung cancer and COPD - growing clinical problem. Pol Merkur Lekarski. 2017;43(253):5-9.

Roscoe JA, Kaufman ME, Matteson-Rusby SE, Palesh OG, Ryan JL, Kohli S, et al. Cancer-related fatigue and sleep disorders. Oncol. 2007;12(suppl 1):35-42.

Induru RR, Walsh D. Cancer-related insomnia. Am J Hosp Palliat Care. 2014;31(7):777-85.

Janson C, Lindberg E, Gislason T, Elmasry A, Boman G. Insomnia in men: a 10-year prospective population based study. Sleep. 2001;24(4):425-30.

Zhou ES, Partridge AH, Syrjala KL, Michaud AL, Recklitis CJ. Evaluation and treatment of insomnia in adult cancer survivorship programs. J Cancer Surviv. 2017;11(1):74-9.

Lu Y. On the circulation law of ying qi and wei qi for day and night is the key of sleep activities. Chinese Archives of Traditional Chinese Medicine. 2010;28(1):187-9. (in Chinese)

Lai GH, Yuan J, Yan YT, Cheng XG, Cao JX. A brief analysis of Professor Cao Jianxiong’s experience in the treatment of cancer-related insomnia. Clinical Journal of Traditional Chinese Medicine. 2019;31(6):1034-6. (in Chinese)

Jiang Y, Yu LL, Gao X, Shen MH, Ruan SM. Shen Minhe's experience in treating cancer-related insomnia from the perspective of Yingwei. Zhejiang Journal of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine. 2022;32(3):197-9. (in Chinese)

Zhang F, Liu QQ. Etiology and pathogenesis of insomnia and treatment of viscera. Henan Traditional Chinese Medicine. 2019;39(11):1643-7. (in Chinese)

Yu M, Guo RJ, Wang JL, Xing J, Han AQ. Study on TCM pattern element of insomnia based on factor analysis. Global Traditional Chinese Medicine. 2017;10(12):1460-4. (in Chinese)

Gao YD, Huang JS, Yin LF, Zhang Y, Zhang Y, Zeng XA, et al. Exploration in TCM syndrome characteristics of insomnia based on factor analysis. Acta Chinese Medicine and Pharmacology. 2022;50(1):75-9. (in Chinese)

Guo JY, Li XJ, Guo SQ. Experience of professor JIA Yingjie treating cancer-related insomnia by liver regulating method. Tianjin Journal of Traditional Chinese Medicine. 2019;36(7):635-7. (in Chinese)

Zhong L, Wei LZ, Wu JG, Huang CH. Exploration and analysis of Wu Bingcai, a master of traditional Chinese medicine, in treating insomnia from the perspective of the liver. Jiangxi Journal of Traditional Chinese Medicine. 2021;52(2):23-5. (in Chinese)

Wei ZP, Zhao JF, Jin CH. Treatment of insomnia in elderly cancer patients from fine adjustment of spleen and stomach function. Guangming Journal of Chinese Medicine. 2019;34(13):2068-70. (in Chinese)

Guo Y, Jia WK, Han XC. Analysis on the relationship between cancer-related insomnia and yin and yang. Inner Mongol Journal of Traditional Chinese Medicine. 2018;37(10):39-40. (in Chinese)

Xu SH. Analysis of the yin and yang balance method in the treatment of malignant tumor. Journal of Practical Traditional Chinese Internal Medicine. 2013;27(2):49-50. (in Chinese)

Cheng GL, Li J, Jiang XW, Qian YF. Traditional Chinese medicine research on tumor associated with insomnia. World Journal of Sleep Medicine. 2016;3(6):363-7. (in Chinese)

Lin HY, Lin HB, Zhang YM, Chen WH, Zhang YJ, Lin SJ, et al. TCM treatment of cancer-related insomnia. Clinical Journal of Chinese Medicine. 2018;10(2):27-9. (in Chinese)

Jiang Q, Ho JG, Wang XN. Outline of treatment of insomnia syndrome of malignant tumor. Traditional Chinese Medicine Journal. 2015;14(2):36-8. (in Chinese)

Xu B, Long QH, Xie GJ, Tan AH, Liu BY, Wang P. Excavating insomnia based on theory of traditional Chinese medicine. Liaoning Journal of Traditional Chinese Medicine. 2017;44(8):1623-5. (in Chinese)

Zheng GQ. On the theory of Brain-Shen control sleep. Liaoning Journal of Traditional Chinese Medicine. 2011;38(5):888-90. (in Chinese)

Liu CX, Li XR, Zhou YF. Jiao Zhonghua's experience in treating breast cancer. Liaoning Journal of Traditional Chinese Medicine. 2010;37(12):2295-6. (in Chinese)

Cao X. Clinical experience of diagnosis and treatment of insomnia after breast cancer surgery with Chaihu plus Longgu Muli Decoction. China Practical Medicine. 2019;14(1):133-4. (in Chinese)

Hao LZ. Clinical observation of modified Chaihu Longgu Muli Decoction in the treatment of insomnia in patients with malignant tumor. Guangming Journal of Chinese Medicine. 2019;34(13):2026-8. (in Chinese)

Ma XH, Yang X. Zheng Yuling's application of Danzhi Xiaoyao powder in the treatment of malignant tumors. Journal of Practical Traditional Chinese Medicine. 2002;18(6):36. (in Chinese)

Feng ZL, Zhang MM, Ma ZQ, Qi WY, Jiang L, Jia M. Jia Mei's experience in treating cancer-related insomnia from Shaoyang. Guiding Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacology. 2022;28(6):145-8. (in Chinese)

Li J, Li j. Treatment of mixed anxiety-depressive disorder in patients with breast cancer from Shaoyang as the Pivot. World Chinese Medicine. 2021;16(3):487-90. (in Chinese)

Song JY, Song JM. Preliminary exploration on treating thyroid diseases from Shaoyang. World Latest Medicine Information. 2021;21(86):340-2. (in Chinese)

Zhang W, Xie FF, Fu YY, Zhou YZ. Relationship between clinicopathologic characteristics of breast cancer and traditional Chinese medicine constitution types. Journal of Guangzhou University of Traditional Chinese Medicine. 2018;35(4):590-5. (in Chinese)

Dai JF, Zhao Y, Sun YZ. Exploration and analysis of the etiology and pathogenesis of breast cancer in traditional Chinese medicine. Guangming Journal of Chinese Medicine. 2017;32(7):1069-72. (in Chinese)

Yi ZX, Lei Y, Deng Y, Zhou WQ, Wang HM, Zhang ZM, et al. Epidemiological characteristics and rules of syndrome and treatment of 1977 inpatients with breast cancer in Hunan province. Hunan Journal of Traditional Chinese Medicine. 2020;36(8):130-3. (in Chinese)

Zhou Y, Guan QQ, Liu SY, Han J, Wang ZQ, Lu M, et al. Cluster analysis on TCM patterns in patients with thyroid cancer after surgery. Journal of Beijing University of Traditional Chinese Medicine. 2017;40(9):783-9. (in Chinese)

Jin BH, Jin JX, Hu YM, Liu HJ, Liu NN, Feng YY, et al. Clinical effects of modified Xiaochaihu Decoction in treatment of cancer related insomnia with Shaoyang syndrome. Academic Journal of Shanghai University of Traditional Chinese Medicine. 2022;36(6):30-3. (in Chinese)

Lin H. Curative effect observation on treating 35 cases of cancer-related insomnia with modified Guipi decoction. Zhejiang Journal of Traditional Chinese Medicine. 2015;50(12):884. (in Chinese)

Wang QL, Huang BB. Observation on the effect of invigorating decoction plus minus on insomnia in patients with heart and spleen deficiency type breast cancer. 2019;6(12):1688-9. (in Chinese)

Ding JY, Ren QY, Zheng J. Observation on the effect of modified Huanglian Wendan decoction on gallbladder depression and phlegm disturbance in patients with moderate anxiety and insomnia. Beijing Journal of Traditional Chinese Medicine. 2019;38(4):384-7. (in Chinese)

Wang SP. Clinical observation on modified Huanglian Wendan Longgu Muli decoction in the treatment of refractory insomnia in cancer patients. Journal of Sichuan Traditional Chinese Medicine. 2013;31(6):108-9. (in Chinese)

Wang J. Observation on the clinical efficacy of Kong Sheng Zhen Zhong Dan in the treatment of cancer-related insomnia [dissertation]. Integrated Chinese and Western Medicine, Beijing: Beijing University of Traditional Chinese Medicine;2014. (in Chinese)

Sun JQ, Wang XM. Treatment of cancer-related insomnia based on communication between heart and kidney. Global Chinese Medicine. 2017;10(11):1375-7. (in Chinese)

Shao J, Hua HQ. Hua Haiqing's experience in using Jiaotai pills to treat cancer-related insomnia. Jiangsu Journal of Traditional Chinese Medicine. 2012;44(5):10-1. (in Chinese)

Ji JF, Xu CM, Ni XJ, Wei GH, Gu JS, Miao HY. Curative effect observation of Anshen Bukangling decoction on patients with cancer-related insomnia. China Continuing Medical Education. 2016;8(31):186-7. (in Chinese)

Chen DF, Chen GF, Zhang NH, Gao HL, Li SJ, Wu JQ, et al. Observation on curative effect of self-made Guben Anshen decoction in the treatment of lung cancer with insomnia. Guiding Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacology. 2017;23(11):65-7. (in Chinese)

Gao L, Gan CC, Fu HZ. Observation on curative effect of self-made Guben Anshen decoction in the treatment of lung cancer with insomnia. China Higher Medical Education. 2018;(11):133-5. (in Chinese)

Shi CX. The clinical research on treating insomnia of Yin-deficiency and fire-excess type after radiotherapy of nasopharyngeal carcinoma with Yishen decoction [dissertation]. Integrated Chinese and Western Medicine. Yunnan: Yunnan University of Chinese Medicine; 2019. (in Chinese)

Qin XY, Duan FF. Efficacy observation on treating breast cancer patients‘s insomnia with Shugan Ningshen decoction plus pressing ear acupoint with bean. Clinical Journal of Chinese Medicine. 2015;7(11):61-3. (in Chinese)

Yin GY, Zhao LQ. Efficacy observation on treating cancer patients‘s insomnia with traditional Chinese medicine intervention. World Latest Medicine Information. 2015;15(51):44-5. (in Chinese)

Yu XX, Jiang LX, Xu LX. Clinical observation on improving chemotherapy-related insomnia in cancer patients with acupoint hot ironing. Nursing and Rehabilitation Journal. 2018;17(1):88-9. (in Chinese)

Ou JW, Wang XP, Zhang XT, Sun XS. Effect of acupoint application of Aitong ointment combined with whole body infrared hyperthermia on cancer pain. Guangdong Medical Journal. 2022;38(11):1761-3. (in Chinese)

Chen XY, Chen CB. Efficacy of acupoint application combined with oxycodone hydrochloride sustained-release tablets in the treatment of cancer pain and its impact on the quality of life of patients. Chinese Journal of Gerontology. 2017;37(15):3775-7. (in Chinese)

Mo JM. Effects of acupoint application on hormone-related insomnia and hormone levels in tumor patients. Journal of China Prescription Drug. 2020;18(4):146-7. (in Chinese)

Ye T. Observation on the application effect of acupoint application nursing in insomnia patients with lung cancer chemotherapy. 2019 Shanghai International Nursing Conference; 2019 Sep 24; Shanghai International Convention Center, Shanghai, China. Shanghai: Shanghai Nursing Association; 2019. p.12. (in Chinese)

Yin S, Wang Y, Chen JX, Xie AW, Liu S. Therapeutic observation of acupuncture combined with medication for sleep disturbance after palliative chemotherapy for advanced malignant tumor. Shanghai Journal of Acupuncture and Moxibustion. 2021;40(1): 21-5. (in Chinese)

Zhang YT. Clinical study of heat-sensitive moxibustion in treating tumor-related insomnia of heart and spleen deficiency [dissertation]. Integrated Chinese and Western Medicine. Guangzhou: Guangzhou University of Chinese Medicine; 2017. (in Chinese)

Peng XH, Zhang JL, Song JR, Liu YF, Zhao YL, Dan ZJ, et al. Clinical observation on treating tumor patients with insomnia by acupuncture. China Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacy. 2016;31(6):2409-11. (in Chinese)

Shi Y, Wang ZX, Guo H, Xia JN. Clinical application of scalp flower acupuncture in treating patients with insomnia after tumor chemotherapy and its empirical study on the selection of acupoints and application superior. Journal of Modern Oncology. 2020;28(3):469-73. (in Chinese)

Zhang XJ. Effects of ginger-partitioned moxibustion combined with auricular point-buried beans on sleep quality in patients with insomnia due to lung cancer. Medical Journal of Chinese People's Health. 2019;31(9):97-8. (in Chinese)

Li WH, Jiang L, Lu L, Lei R, Fu WB. Clinical study on treatment for insomnia in cancer patients by vesiculation moxibustion. China Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacy. 2019;34(4):1814-7. (in Chinese)

Liu YX, Jiang YL, Liu WL. Influence of Chinese pestle therapy combined with five-tone therapy on sleep quality in patients with digestive system malignancy with heart and spleen deficiency. Chinese Nursing Research. 2018;32(22):3553-7. (in Chinese)

Hu YP, Li Hong, Yin Z, Wang YJ, Luo R. Observation on therapeutic effect of Chuzhen therapy on insomnia. Chinese Acupuncture & Moxibustion. 2009;29(5):365-9. (in Chinese)

Fu LY, Wang LP, Luo J. The effect of inducing Yang to Yin with meditation on insomnia in malignant tumor patient. Journal of Contemporary Medicine. 2019;25(32):118-20. (in Chinese)

Huang HP, Zhao M, Zhong XQ. Investigation on the insomnia-related factors in patients with middle-late malignant tumors. Journal of Nursing Science. 2004;19(23):8-9. (in Chinese)

Chinese Society of Neurology, Sleep Disorders Group of Chinese Society of Neurology. Guidelines for the diagnosis and treatment of adult insomnia in China. 2017 edition. Chinese Journal of Neurology. 2018;51(5):324-35. (in Chinese)

Liu YW, Ran JP, Zhang L, Xiang XJ, Le W, Rao QC. The prevalence of sleeping disturbance and the related risk factors associated with 634 patients undergoing chemotherapy. Drug Evaluation. 2012;9(12):20-4. (in Chinese)

Wang YY. Analysis of causes and countermeasures for insomnia in tumor radiotherapy patients. Jilin Medical Journal. 2011;32(6):1228-9. (in Chinese)

Kaye J, Kaye K, Madow L. Sleep patterns in patients with cancer and patients with cardiac disease. J Psychol. 1983;114(1):107-13.

Ren XL. Clinical study of acupuncture treatment on cancer-related insomnia of heart and spleen deficiency [dissertation]. Guangzhou: Guangzhou University of Chinese Medicine; 2020. (in Chinese)