เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

สารจากผู้อำนวยการ

อรัญ เอี่ยมสุรีย์

1

บทบรรณาธิการ

วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

2-3

บรรณาธิการแถลง

เฉิน เยฺวี่ยไหล

5

ผลของขิงในการลดความเป็นพิษต่อระบบประสาทของปั้นเซี่ย

ถาน ลู่, ขว้าง ฉี เสวียน, กัว เหวินซิ่ว, หลี่ ซินอ้าย, เหลย หลีหรง, กง เหล่ยเฉียง, หวง ลี่จวิน, กัว ต้าเล่อ, หวาง ต้ง, เติ้ง ยวิน

41-46

การศึกษาย้อนหลังประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับปี๋เหยียนเคอลี่ในการรักษาผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

ณัฐฐิมา เตชะพิพัฒน์ชัย, วรพงศ์ ชัยสิงหาญ, ฤทธิ์เจตน์ รินแก้วกาญจน์, สุชานุช พันธุ์เจริญศิลป์, จิรภัทร์ แซ่ตั้น

47-53

การรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยภาวะลองโควิด (Long COVID) ของผู้ป่วย (เจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึ๊ง) ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ผ่านทางระบบโทรเวชกรรม

อรกช มหาดิลกรัตน์, ชลิดา สิทธิชัยวิจิตร, เนมิราช พาหะมาก, ธัญวรัตม์ ลิ่วเจริญศักดิ์กูล, นที ตันสถิติกร, พีรนันท์ เกียรติกมลวงศ์

54-64

ความก้าวหน้าด้านการวิจัยของแพทย์แผนจีนในการรักษาและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน

หยาง เสี่ยวอิ้ว, ชิว เหล่ย, จาง เส่าเอี๋ยน, อู๋ เสียนเหว่ย, เถียน หลีหมิง, จาง ฮุ่ยหย่ง, เจิ้ง เผยหย่ง, ลู่ เจิ้นฮุย

76-85