ความสำเร็จและปัญหาท้าทายของการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

Main Article Content

วิชัย โชควิวัฒน

บทคัดย่อ

โควิด-19 เป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่ระบาดไปทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันหลายร้อยล้านคน และเสียชีวิตหลายล้านคน ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่พบผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีนซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของการระบาด แต่ประเทศไทยสามารถควบคุมป้องกันการระบาดระลอกแรกได้ดีเกือบตลอดปี 2563 เพราะมีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง ฉับไว จากการพัฒนาระบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แต่ประเทศไทยก็มีความเปราะบางหลายด้าน เพราะเป็นประเทศเปิด เศรษฐกิจพึ่งพาภาคบริการมาถึง ร้อยละ 52.4 มีแรงงานอพยพกว่า 5 ล้านคน ที่กว่าครึ่งเป็นแรงงานผิดกฎหมาย อยู่กันอย่างแออัด ประชาชนยากจนยังมีไม่น้อย จึงมีจุดที่เปราะบางต่อการแพร่ระบาดของโรคอยู่มาก ทั้งชุมชนแออัด เรือนจำ สถานบันเทิง บ่อนการพนันผิดกฎหมาย เป็นต้น ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็ง ทำให้เกิดการระบาดระลอก 2 ในช่วงปลายปี 2563 และเกิดการระบาดใหญ่ระลอก 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ประเทศไทยไม่มีศักยภาพในการวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีนขึ้นใช้เอง ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งการผลิตวัคซีนทั่วโลกโดยเฉพาะช่วงปีแรกมีปริมาณจำกัด และตลาดเป็นของผู้ขาย ทำให้มีความล่าช้าในการจัดหาและไม่มีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากวัคซีนที่มีอยู่อย่างจำกัด การแพทย์ดั้งเดิมได้แก่ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน มีบทบาทเป็นการแพทย์เสริมที่ช่วยบรรเทาปัญหาได้ส่วนหนึ่ง

Article Details

บท
บทความพิเศษ

References

Barry JM. The Great Influenza: the epic story of the deadliest plague in history. New York: Viking Press; 2004.

Wikipedia. Thailand [Internet]. [cited 2021 Jul 8]. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand

Notification of the Central Registration Bureau on the number of populations in the Kingdom according to the civil registration dated 2020 Dec 31. Government Gazette. Vol. 138, Special Part 53 Ngor, 2021 Mar 10. (in Thai)

Health Systems Research Institute. Migrant workers at the time of COVID-19 confrontation. Bangkok Business News. 2021 Jul 8. p. 6. (in Thai)

National Accounts Division, Office of the National Economic and Social Development Council. Gross domestic product: Q1/2021. Bangkok: Office of the National Economic and Social Development Council. Reported on 2021 May 17 09.30 hours.

Wikipedia. Economy of Thailand [Internet]. [cited 2021 Jul 8]. Available from: https://th.Wikipedia.org/wiki/เศรษฐกิจไทย

Office of the National Economic and Social Development Council. Report on poverty situation year 2019. NESDC News 2020 Nov 3 [Internet]. [cited 2021 Jul 8]. Available from: https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php? nid=10843&filename=index

Prachachat.net. Ministry of Finance said Government will continuously support welfare card holders during COVID, 10,000 baht each. Reported on 2021 Jun 15 12.56 hours [Internet]. [cited 2021 Jul 8]. Available from: https://www.prachachat.net/finance/news-690973 (in Thai)

Department of Disease Control. Report of COVID-19 situation [Internet]. [cited 2021 Jul 8]. Available from: http://covid.th-stat.com/th

Joshi S, Parker J, Ansari A, Vora A, Talwar D, Tiwalkar M, et al. Role of favipiravir in the treatment of COVID-19. Int J Infect Dis. 2021;102: 501-8.

Wikipedia. COVID-19 [Internet]. [cited 2021 Jul 8]. Available from: http://en.Wikipidia.org/wiki/COVID-19

Wikipedia. COVID-19 pandemic in the United States [Internet]. [cited 2021 Jul 15]. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_the_United_States

Wikipedia. COVID-19 pandemic in the United Kingdom [Internet]. [cited 2021 Jul 15]. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_the_United_Kingdom

Wikipedia. COVID-19 pandemic in Italy [Internet]. [cited 2021 Jul 15]. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Italy

Archives of COVID-19: Unite to fight against the crisis. Nonthaburi: National Archives of Public Health. Society and Health Institute. Ministry of Public Health; 2020. (in Thai)

Chokeviviat V, Podhisita C, Samutachak B, Suttikasem K. Health of Thai People 2021 – COVID-19: a global disaster. Nakhon Pathom: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; 2021. (in Thai)

Chokevivat V. The legend of “gold card”: history of the establishment of the universal health coverage scheme of Thailand. Bangkok: Friendship Therapy Foundation; 2015. (in Thai)

Notification of the National Health Security Office on the criteria, procedure and conditions for the payment of initial compensation in the case of service recipients suffering from adverse effects of COVID-19 vaccination or coronavirus disease 2019 (CIVID-19). Government Gazette Vol. 138, Special Part 110 Ngor, 2021 May 21. (in Thai)

Wikipedia. Operation warp speed [Internet]. [cited 2021 Jun 4]. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Warp_ Speed

MGR Online. Faculty of Medicine Chula first tested ‘ChulaCoV-19’ vaccine in volunteers [Internet]. [cited 2021 Jul 8]. Available from: https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000057586 (in Thai)

NIDA Poll. Quarterly survey of political popularity: Q2/2021 [Internet]. [cited 2021 Jul 9]. Available from: https://nidapoll.nida.ac.th/survey_detail?survey_id=506 (in Thai)

Wikipedia. COVID-19 pandemic [Internet]. [cited 2021 Jul 8]. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic

Benjapolpitak A, Wisithanon K, Sawangtham T, Thaneerat T, Wanaratna K. Brief report on the effectiveness of Andrographis paniculata for the treatment of COVID-19 Patients. J Thai Trad Alt Med. 2021;19(1):229-33.

Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine. Instructions to authors (Revised 2019). J Thai Trad Alt Med. 2021;19(1):234-47.

Notification of the Committee on the Development of National Medicine System on the National List of Essential Herbal Medicines (No. 2) B.E. 2564. Government Gazette Vol. 138, Special Part 120 Ngor, 2021 Jun 4. (in Thai)

MGR Online. Bestowed Fa Thalai Chon herbal medicine to treat COVID patients – infected cases exceed 10,000/day. 2021 Jul 8 04.50 hours [Internet]. [cited 2021 Jul 9]. Available from: https://mgronline.com/daily/detail/9640000066250

Bangkokbiznews.com. ‘Abhaibhubejhr’ gave 2.5 M Fa Thalai Chon capsules to BMA for use in risk groups diagnosed by doctors [Internet]. [cited 2021 Jul 9]. Available from: https://www.bangkokbiznews.com/social/947603

Department of Medicine. Ministry of Public Health. Clinical practice guideline, dignosis, treatment, and prevention of infection in hospitals in the case of coronavirus disease 2019 (COVID-19) as of 2021 Nov 2 [Internet]. [cited 2021 Jul 9]. Available from: https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25641103093725AM_update-CPG_COVID_v19.5_n_02211102.pdf

Thamlikitkul V. Letter to editor. J Thai Trad Alt Med. 2021;19(2):259-64.

Wanaratna K, Leethong P, Inchai N, Chueawiang W, Sriraksa P, Tabmee A, Sirinavin S. Efficacy and safety of Andrographis paniculata extract in patients with mild COVID-19: a randomized controlled trial. (preprint) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21259912v3

Press conference by the Permanent Secretary of the Ministry of Justice at the meeting room of the Department of Corrections [Internet]. [cited 2021 Jul 12]. Available from: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/43680