ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - เมษายน 2565
					ดู ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - เมษายน 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-04-29

ฉบับเต็ม

คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2697-5653 (online)

ISSN: 2730-1729 (Print)

เลขจดเเจ้งการพิมพ์ สสช 18/2563