ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (2022): September-December

					ดู ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (2022): September-December
เผยแพร่แล้ว: 2022-12-21

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย