วารสารพยาบาลทหารบกเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ สาระในวารสารพยาบาลทหารบก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความพิเศษ และปกิณกะ ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไปจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม กันยายน-ธันวาคม

ISSN 1513-5217 (Print)

ISSN 2651-2181 (Online)

เปิดรับบทความลงตีพิมพ์ใน วารสารพยาบาลทหารบก

2021-06-01

วารสารพยาบาลทหารบก (Journal of The Royal Thai Army Nurses) เริ่มเปิดรับบทความวิจัยและวิชาการอีกครั้งตั้งแต่ วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564  เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อรับการตีพิมพ์ในวารสารฯ ได้ในในสาขาด้านการพยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ส่งบทความจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งและการประเมิน และ จัดทำรูปแบบบทความของวารสารฯ ดูเพิ่มในหน้าเกี่ยวกับ รายละเอียดการส่งบทความ

Vol. 22 No. 2 (2021): May - August

Published: 2021-08-31

Adversity Quotient: Nursing Students

Papasinee Saetew, Matthawan Leeyutthanont, Navarat Waichompu

16-24

Health Literacy and New Normal in Older Adults

Wanrudee Chaoayachai, Ruttikarn Prompahakul, Areeya Prasertsang

41-48

Health Literacy and self-management in Non-communicable diseases (NCDs)

Jintana Tongpeth, Natkritta Chowararak, Chanapa Som-jai, Apinya Indhraratana, Thitaporn Siriwan

57-64

The Guideline Applying of Entrustable Professional Activities Development Concept on Psychomotor Skill for Nurses

Soiy Anusornteerakul, Raweewan Paokanha, Chanidapa Korsuk, Natthakul Buengmoom, Nongnuch Boonmala

77-85

Good Death as Perceived by Nursing Students

Pongphol Khongsaman, Yupa Wongrostri, Chutarat Akkarawongvisiht

95-104

The Relationship between Mindfulness and Academic Achievement among Nursing Students

Sudaros Rongmuang Yagi, Kanokporn Ruangpermpoon, Naruemon Samarksavee, Jutathip Kingkaew

159-168

Care Need among to patients with Coronary Artery Disease

Pachanat Nunthaitawekul, Pennapa Dangdomyuit, Pattama Preerapong, Jarunee Rabama, Penpayome Sakorn

169-177

Effects of The Transtheoretical Model Application for Eating Behaviors in Non-Commissioned Officers with Metabolic Syndrome

Suppaporn Jamsai, Patcharaporn Kerdmongkol, Kwanjai Amnatsatsue, Arpaporn Powwattana, Tassanee Rawiworrakul

204-211

The Need for Master’s in Nursing Education of Registered Nurses in Ministry of Public Health Zone 10

Sompong Pamulila, Somchit Luprasong, Wassamon Paprom, Amornrat Natason, Sanguan Thanee, Phusanisa Meenakate

270-277

Development of Army’s Personnel Rights Filtering Tool

Tissanarin Chumdangpakdekul, Attapol Kanjanapongporn, Udomsit Jeerasitkul

327-336

The Development of The Moral Identity Indicator for Nursing Students

Pussadee Srathong, Suwannee Sroisong, Pitsini Mongkhonsiri, Wandee Choochuen, Sarunrattana Polin, Panisara Songwatthanayuth

374-382

Pain and Pain Management in Cesarean Section under General Anesthesia

Thippawan Bunsanong, Sudsiri Hirunchunha, Prapaipit Nagsuwan, Kusuma Rattanapan, Wacharee Jumpeepan

393-401

Spiritual well-being among patients with chronic illness

Thammawit Ranron, Pornsawan Khitka, Wichanee Jaimalai, Traichadchaya Tangsutthitham

426-434

Community Potential in Early Childhood Development: Participatory Action Research

Tippharat Chaichanasang, Wipaporn Jantanam, Umasamorn Hungspruek, Pitaksin Srisong

451-459

View All Issues

The Journal of the Royal Thai Army Nurses is a scholarly research journal focused on the nursing profession, nursing education, and health promotion. JRTAN contains scholarly articles, articles featuring research on various topics, special articles, and the president’s messages. JRTAN is published in three volumes annually with each containing a variety of current nursing knowledge. The first volume is published between January and April, the second published between May and August, and the third published between September and December.

บรรณาธิการ : พันเอกหญิง ผศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ

Chief Editor : Colonel Asist. Prof. Dr. Saisamorn Chaleoykitti