ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม-สิงหาคม
					ดู ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม-สิงหาคม
เผยแพร่แล้ว: 2023-07-10

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

Book Review

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci