เผยแพร่แล้ว: 2019-01-31

การพัฒนาฉลากภาพสำหรับผู้ป่วยที่ไม่รู้หนังสือ ตอนที่ 1: วิธีการรับประทานยาเม็ด

บวรรัตน์ อังศุวัฒนากุล, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (ผู้แต่ง)

41-60

การพัฒนาฉลากภาพสำหรับผู้ป่วยที่ไม่รู้หนังสือ ตอนที่ 2: คำแนะนำการใช้ยา

บวรรัตน์ อังศุวัฒนากุล, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต (ผู้แต่ง)

61-74