Information For Readers

ผู้อ่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับบริการแจ้งเตือนเมื่อมีการตีพิมพ์วารสารเล่มใหม่ โดยใช้ลิงค์ลงทะเบียนที่ด้านบนของหน้าแรกของวารสาร การลงทะเบียนนี้ทำให้ผู้อ่านได้รับสารบัญทางอีเมลสำหรับวารสารใหม่แต่ละฉบับ จำนวนผู้ลงทะเบียนช่วยให้วารสารทราบจำนวนผู้อ่านได้ในระดับหนึ่งได้ กรุณาดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของวารสาร ซึ่งให้ความมั่นใจแก่ผู้อ่านว่าชื่อและที่อยู่อีเมลของผู้ลงทะเบียนจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น