ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

ผู้สนใจส่งบทความมายังวารสารนี้ กรุณาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวารสาร และคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง  ผู้ส่งบทความต้องลงทะเบียนกับวารสารก่อนที่จะส่งบทความ หากลงทะเบียนแล้ว ท่านสามารถเข้าสู่ระบบและเริ่มกระบวนการห้าขั้นตอนได้