ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2010): Vol 3, No 2 (2010)

					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2010): Vol 3, No 2 (2010)
เผยแพร่แล้ว: 2012-06-14

Research Articles; บทความวิจัย