กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของการสนับสนุนของคู่สมรสและการทำหน้าที่ของครอบครัวที่มีต่อความไวในการตอบสนองสื่อสัญญาณทารกของมารดาวัยรุ่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล