ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 (2022): ตุลาคม - ธันวาคม 2565

					ดู ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 (2022): ตุลาคม - ธันวาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-09-21

Research Articles; บทความวิจัย

Academic Articles; บทความวิชาการ