ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2023): วารสารศาสตร์สาธารณสุขและนวัตกรรม (พฤษภาคม-สิงหาคม)

					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2023): วารสารศาสตร์สาธารณสุขและนวัตกรรม (พฤษภาคม-สิงหาคม)
เผยแพร่แล้ว: 2023-04-03

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย